Advies- en meldpunt verward gedrag


Inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving kunnen vanaf 1 december 2019 contact opnemen met het regionaal advies- en meldpunt verward gedrag via 088-933 55 00.

Meldpunt verward gedrag

Inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving kunnen vanaf 1 december 2019 contact opnemen met het regionaal advies- en meldpunt verward gedrag. Het advies- en meldpunt is dagelijks voor advies bereikbaar tussen 08.30 en 23.00 uur via 088-933 55 00. Als advies niet voldoende is, wordt voor passende opvolging gezorgd. Vanaf 1 januari 2020 is het ook mogelijk voor inwoners en professionals om hier een melding te doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). 

Wanneer het Advies- en meldpunt verward gedrag bellen?
Inwoners en professionals kunnen 088-933 55 00 bellen als zij zich zorgen maken over iemand die verward gedrag vertoont. Bijvoorbeeld als een buurvrouw al een tijd haar gordijnen dicht heeft, of als een kennis in een sociaal isolement is beland en zichzelf verwaarloost. Wanneer er een hulpverlener bekend is, dan is het beter om deze hulpverlener direct te bellen. Bel 112 (gratis, 24 uur per dag) als er sprake is van een acute noodsituatie. Zijn er vragen of zorgen rondom zelfdoding? Neem dan contact op met zelfmoordpreventielijn: 0900-01 13 (gratis, 24 uur per dag) of kijk op 113.nl

Hoe werkt het Advies- en meldpunt?
De beller krijgt een ervaren hulpverlener aan de telefoon die een advies geeft of de melding doorzet naar de gemeente waar de betrokkene woont. In het laatste geval kijkt de gemeente op korte termijn welke ondersteuning nodig is in die specifieke situatie.

Vroegtijdig signaleren is belangrijk
Gemeenten willen tijdig ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen. Hierbij is vroegtijdig signaleren belangrijk. Het advies- en meldpunt verward gedrag is opgericht zodat inwoners en professionals tijdig hun zorgen op de juiste plek kunnen doorgeven, zodat de gemeente, als dat nodig is, de ondersteuning start of zorgprofessionals inschakelt.

Wet verplichte ggz vanaf 1 januari

Heeft u het vermoeden dat iemand gedwongen zorg nodig heeft? Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk ook hiervan melding te maken bij het Advies- en meldpunt verward gedrag. Meer informatie bij de Rijksoverheid.