Afgelast: Raadsvergadering 16 maart


De raadsvergadering van 16 maart gaat niet door in verband met het coronavirus.

Raadsfoto juni 2019

In verband met de maatregelen rond het coronavirus maken wij u op het volgende attent:

 • Vandaag, 16 maart, is besloten dat de raadsvergadering van 16 maart 2020 NIET doorgaat.
 • Zodra een nieuwe datum bekend is wordt dit gecommuniceerd. Houdt u de berichtgeving via www.voorst.nl in de gaten.
 • U kunt zich ook aanmelden voor de e-mail service voor de raadsstukken. U krijgt dan sowieso per e-mail bericht wanneer raadsvergaderingen en ronde-tafelgesprekken plaatsvinden, met een directe link naar de vergaderstukken.
 • Vragen? Neem contact op met Bernadette Jansen, griffier (06-22 37 52 58) of Dini Vriezekolk, locogriffier (06-25 47 13 94)

De behandeling van onderstaande stukken is dus uitgesteld.
Via deze link kunt u deze stukken wel bekijken.

Agenda

In deze vergadering wordt gesproken over:

 • Bommenregeling 2019 [besluit]
 • Bestemmingsplan Wellinkhofweg 14, Terwolde [besluit]
 • Bestemmingsplan Polveensweg 23-25, Klarenbeek [besluit]
 • Nieuwe inschaling functie griffier [besluit]
 • Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad / lid werkgeverscommissie [besluit]
 • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Voorst 2019 [besluit]
 • Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 20 januari 2020 [besluit]
 • Verslag ronde-tafelgesprekken 2 maart 2020 [besluit]
 • Voorster Energie Strategie [finaal debat]
 • Bestemmingsplan Derde herziening De Schaker Twello [finaal debat]
 • Bestemmingsplan Rioolgemaal Kruisakkerweg 5, Twello [finaal debat]
 • Integraal Veiligheidsplan 2020 – 2024 [finaal debat]
 • Gelimiteerde achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor IJsseldal Wonen [finaal debat; voorhangprocedure]
 • Beantwoording schriftelijke vragen van Lijst Arend over handhavend optreden tegen krantendistributiepunt [finaal debat]
 • Beantwoording schriftelijke vragen van D66 en VVD-Liberaal2000 over inhuren medewerker ten behoeve van motie “aan de slag met samenwerkingsverbanden” [finaal debat]
 • Beantwoording schriftelijke vragen van CDA over sluiting Hoenderloo Groep [finaal debat]
 • Monitor III Voorst onder de Loep [finaal debat]
 • Motie van Lijst Arend over alleenstaande vluchtelingenkinderen [finaal debat en besluit]