Afvalinzameling tijdens de feestdagen


In verband met de feestdagen zamelt Circulus-Berkel geen oud papier in op 25 december en 1 januari. Deze inzameldata worden ingehaald op 28 december en 3 januari. Raadpleeg uw persoonlijke afvalkalender op circulus-berkel.nl of kijk in de Afvalvrij app zodat u goed op de hoogte blijft van de inzameldata.

afvalinzameling rond de feestdagen

Oud papier

Zet u normaal gesproken de eerste óf de vierde zaterdag van de maand de papiercontainer aan de straat? Dan geldt er voor u een gewijzigde inzameldatum:

  • Vierde zaterdag van de maand: zaterdag 25 december wordt dinsdag 28 december;
  • Eerste zaterdag van de maand: zaterdag 1 januari wordt maandag 3 januari.

Openingstijden Recyclepleinen en KCC

De Recyclepleinen van Circulus-Berkel zijn op Eerste Kerstdag en op Nieuwjaarsdag gesloten. Op 24 en 31 december gaan de recyclepleinen ’s middags eerder dicht. Kijk op circulus-berkel.nl voor het volledige overzicht van de openingstijden. Het Klant Contactcentrum van Circulus-Berkel sluit op 24 december om 16.00.