Algemene financiële beschouwingen


De politieke fracties van de gemeente Voorst hebben zojuist in de raadsvergadering van 17 oktober 2022 hun algemene financiële beschouwing uitgesproken.

De beschouwingen kunt u lezen via deze link bij agendapunt 4.1. Via dezelfde link kunt u ook de andere vergaderstukken lezen, de raadsvergadering live volgen en later terugkijken.

Wilt u contact opnemen met een politieke fractie? U vindt de contactgegevens via deze link. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Dini Vriezekolk, raadsgriffier, via raad@voorst.nl