Algemene politieke beschouwingen


De politieke fracties van de gemeente Voorst hebben zojuist in de raadsvergadering van 13 juni 2022 hun algemene politieke beschouwing uitgesproken.

De beschouwingen kunt u lezen via deze link bij agendapunt 4.A. Via deze link kunt u ook de andere vergaderstukken lezen en de raadsvergadering live volgen.
Wilt u contact opnemen met een politieke fractie? U vindt de contactgegevens via deze link.
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, raadsgriffier, via raad@voorst.nl