Algemene politieke beschouwingen


De politieke fracties van de gemeente Voorst hebben zojuist in de digitale raadsvergadering van 15 juni hun algemene politieke beschouwing op het jaar 2021 uitgesproken.

Fractieleiders gemeenteraad

De beschouwingen kunt u lezen via deze link bij agendapunt 4.A. Via dezelfde link kunt u de raadsvergadering ook live volgen (beeld en geluid).

Wilt u contact opnemen met een politieke fractie? U vindt de contactgegevens via deze link .

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, raadsgriffier via het e-mailadres: raad@voorst.nl