Algemene politieke beschouwingen


De politieke fracties van de gemeente Voorst hebben zojuist in de raadsvergadering van 12 juni 2023 hun algemene politieke beschouwing uitgesproken.

Een sfeerfoto van de raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Voorst in Twello

De beschouwingen kunt u lezen via deze link bij agendapunt 8a. Via deze link kunt u ook de andere vergaderstukken lezen en de raadsvergadering live volgen.

Wilt u contact opnemen met een politieke fractie? U vindt de contactgegevens via deze link. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Dini Vriezekolk, raadsgriffier, via raad@voorst.nl.