Archeologisch onderzoek


In de week van 20 tot en met 24 juli wordt op drie plekken in Twello archeologisch onderzoek gedaan.

Weergave onderzoekslocaties Twello

Fotobron: RAAP

Het gaat om de voormalige schoollocaties aan de Troelstralaan en Abraham Kuyperstraat, en de spoorlocatie aan de Frans Halsstraat. Het onderzoek is nodig voor de bestemmingsplanprocedure die later dit jaar wordt gestart. Op deze locaties zijn nieuwbouwwoningen gepland. 

Overlast

Met een graafmachine wordt de grond over grotere oppervlakten voorzichtig afgegraven om te onderzoeken of hier archeologische resten in zitten. Omwonenden zijn ondertussen per brief op de hoogte gebracht van het onderzoek. Zij kunnen enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. De locaties zijn voor korte duur niet of beperkt beschikbaar voor kinderen om te spelen. Na afloop van het onderzoek worden de gegraven sleuven weer dichtgemaakt en wordt opnieuw graszaad aangebracht. 

Dit archeologisch onderzoek kan helaas niet uitgesteld worden tot na de vakantieperiode. Eventuele archeologische vondsten in de bodem kunnen namelijk de planning van de nieuwbouwplannen fors vertragen.