Bandijk vanaf 21 mei afgesloten


Met ingang van 21 mei wordt de Bandijk in verband met ingrijpende werkzaamheden aan het gemaal Terwolde afgesloten voor al het verkeer tot medio 2026. Tijdens de afsluiting van de Bandijk wordt al het verkeer omgeleid.

Waarom wordt het gemaal gerenoveerd?

Ons klimaat verandert. We ervaren steeds vaker wateroverlast en periodes van droogte. Het waterbeheer in Nederland is van oudsher vooral gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. Zware regenval en droogte veroorzaken in toenemende mate ook in polder Nijbroek schade aan flora en fauna. Gemeente Voorst en Waterschap Vallei en Veluwe namen daarom met de Erfgoed Deal het initiatief voor een polder die klaar is voor de toekomst. Hoewel we samen werken aan meer waterberging in de polder en op de randen van de stuwwal, is een capaciteitsvergroting van het gemaal noodzakelijk.

Verkeersmaatregelen

De Bandijk wordt van 21 mei 2024 tot medio 2026 afgesloten voor al het verkeer. Gemeente en waterschap zijn zich goed bewust van de impact hiervan. Tegelijkertijd hebben we te maken met een locatie en werkzaamheden die invloed hebben op de duur van de afsluiting, zoals belangrijke functie van het gemaal (dit moet blijven malen), uitvoering in een dijk (waterveiligheid) en veiligheid van medewerkers en bezoekers op de bouwplaats. De werking van het gemaal is van groot belang, zowel in natte als droge perioden. Wanneer het gemaal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet naar behoren werkt, dan kan bij langdurige regenval een groot gebied overstromen. Het is daarom belangrijk dat te allen tijde een bemaling aanwezig is die voldoende capaciteit heeft én voldoende bedrijfszeker is.

Tijdens de uitvoering wordt er gewerkt in diepe bouwputten (circa 10 meter diep) in en vlak naast deze waterkering. Dit vraagt om een strakke planning en fasering zodat de waterveiligheid het hele jaar door, maar met name in het risicovolle seizoen (november t/m maart) optimaal gewaarborgd is. Verder vraagt dat om een zorgvuldige uitvoering waarbij alle aandacht nodig is voor kwaliteit bij de uitvoering om de dijk sterk te houden.

Tijdens de afsluiting van de Bandijk wordt al het verkeer omgeleid. Ondanks dat de omleidingsroutes met zorg zijn samengesteld, is overlast onvermijdelijk.

Kijk voor actuele informatie op de site waterinpoldernijbroek.nl.