Basisregistratie personen en geheimhouding


In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is.

Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisregistratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verzoek tot geheimhouding

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisregistratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekking is het mogelijk om geheimhouding van uw gegevens te verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciƫle instellingen, zoals woningbouwverenigingen, bibliotheken of ziekenhuizen).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de basisregistratie te verstrekken. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.

Wilt u weten aan wie in de afgelopen jaren over u gegevens zijn verstrekt uit de basisregistratie, dan kunt u daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente.

Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan kosteloos thuisgestuurd.

Het is belangrijk dat de over u in de basisregistratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Neem dan contact op met Publiekszaken van de gemeente. Hier is ook een folder verkrijgbaar over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie.