Basisregistratie personen en geheimhouding


In de Basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont.

De gemeente is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens.
In de BRP staan niet alleen adresgegevens. Ook nationaliteit, een huwelijk of partnerschap en informatie over ouders en kinderen staan er in. Deze gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen. Enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen krijgen deze gegevens ook, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle belangrijke wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie uit de BRP. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt.

Geheimhouding

U kunt deze gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden niet voorkomen, omdat deze verplicht is. In enkele gevallen kunnen ook anderen vragen om uw BRP-gegevens. Dit zijn' verstrekkingen aan 'verplichte derden' (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) of aan 'vrije derden' (niet commerciƫle instellingen, zoals woningbouwverenigingen, bibliotheken of ziekenhuizen). Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding. Dit kan via het formulier op onze website.

Uw persoonsgegevens inzien

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen zien? Dan kunt u op mijn.overheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via digid.nl. U kunt ook bij de gemeente navragen hoe u geregistreerd staat. Inzage in uw gegevens is gratis. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u dat schriftelijk opvragen bij de gemeente. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.

Wilt u weten aan wie in de afgelopen jaren over u gegevens zijn verstrekt uit de basisregistratie, dan kunt u daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan kosteloos thuisgestuurd.
Het is belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken van de gemeente. Meer informatie over de BRP is te vinden op www.rijksoverheid.nl.