Bekijk de Concept-RES


De eerste versie van de Regionale Energie Strategie is gepresenteerd.

RES

Nederland werkt aan de productie van schone energie. Om te beginnen met zon en wind. Dat gaat grote invloed hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Ook hier bij ons, in de Cleantech Regio. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio werken samen om dit mogelijk te maken. Zij hebben samen de Regionale Energie Strategie (RES) gemaakt. In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren. En welke mogelijkheden er zijn voor zon- en windenergie na 2030. De inwoners van de Cleantech Regio kunnen vanaf nu de Concept RES inzien. En de inwoners kunnen zich verdiepen in het proces en het resultaat tot nu toe. Alle geplande activiteiten om hierover in gesprek te gaan zijn voorlopig echter stil gevallen.

RES Cleantech Regio

De Cleantech Regio is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, ondernemers en onderwijs in onze regio. Voor de RES is in de Cleantech Regio samengewerkt door gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio. Gemeente Deventer doet mee in de Regionale Energie Strategie West-Overijssel.

Gesprekken met raden en inwoners in onze regio

De komende weken waren raads- en inwonersbijeenkomsten gepland om reacties op de Concept-RES in de samenleving op te halen. Ondertussen hebben we echter te maken met een crisis van ongekende omvang. We maken ons zorgen over de volksgezondheid en de gevolgen van het coronavirus in onze samenleving. Alle overheden en de samenleving zijn nu vooral druk om de meest belangrijke voorzieningen zo goed mogelijk in stand te houden. Dit betekent dat de gesprekken met raden en inwoners georganiseerd worden op het moment dat dit weer veilig mogelijk is. De Cleantech Regio brengt de Concept RES nu naar buiten omdat openbaarheid in dit proces belangrijk is. De besluitvorming over de concept-RES vindt op een later moment plaats als normaal sociaal verkeer weer veilig mogelijk is.

Duurzame samenleving in een duurzaam landschap

Een Regionale Energie Strategie maken is zeker geen eenvoudige opgave. Want we leven bij ons in de regio in een heel mooi stukje Nederland. Daar moeten we voorzichtig mee om gaan. En tegelijkertijd weten we dat er geen andere weg is. Want als we niets doen aan het klimaat, dan doet het klimaat wel iets met ons. En met onze mooie omgeving. Bovendien zijn wij de Cleantech Regio. Hier werken we hard aan een schone, duurzame economie en samenleving, in een mooi en duurzaam landschap.

Cleantech bod

In Nederland hebben we afspraken gemaakt over duurzame energie in het Klimaatakkoord. De 30 regio’s in Nederland samen is gevraagd om in 2030 totaal 35 TWh aan duurzame energie op te wekken. TWh is terawattuur, een eenheid voor energie. Onze regio is voortvarend aan de slag gegaan om te bepalen wat onze bijdrage hierin kan zijn. Samen met inwoners, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, onderwijs, groot-grondeigenaren, lokale energie coöperaties, en andere belanghebbenden, hebben we input opgehaald. Nagedacht en gewerkt aan het concept-bod RES. Hierin beschrijven we ‘Wat, Waar, Waarom en Hoe', we in de komende jaren met de duurzame opwek van zon- en windenergie een forse verlaging van CO2 willen realiseren. Onze regio komt tot een eerste bijdrage van ruim 1,2 TWh. Deze bijdrage bestaat uit 0,78 TWh aan zonne-energie en 0,45 TWh aan windenergie. Het concept-bod getuigt van ambitie en samenwerking.

Het vervolg

De Cleantech Regio deelt nu de Concept-RES maar het is nu niet mogelijk om deze goed af te stemmen met volksvertegenwoordigers en samenleving. In overleg met het Nationaal Programma RES wordt bekeken welke gevolgen het coronavirus op het RES-proces heeft. Voorlopig houden we er rekening mee dat 1 juni 2020 als datum voor aanlevering van de Concept-RES niet haalbaar is. Voorop staat dat onze regio, wanneer het weer veilig mogelijk is, eerst de gesprekken met volksvertegenwoordigers en inwoners voert. En pas daarna de Concept-RES als volwaardig bod van onze regio indient bij het Nationaal Programma RES.

Vraag en antwoord

Voor al uw vragen heeft de Cleantech Regio een Q&A, een vraag en antwoord, opgesteld. Deze Q&A en allerlei andere informatie vindt u op het digitaal RES-platform.