Bekrachtiging van samenwerking brengt IJsselvallei in nieuwe stroomversnelling


Op 24 januari hebben elf partijen hun handtekening gezet onder de samenwerking in de IJsselvallei. Deze gezamenlijke inspanning bevestigt hun toewijding om samen te werken aan de uitvoering van het Masterplan IJsselvallei. De ondertekening symboliseert de samenwerking waarbij overheden, natuurorganisaties, de agrarische sector en toeristische ondernemers de handen ineen slaan om de mooiste vallei van Nederland te worden.

Partijen die hebben ondertekend: Natuurmonumenten, LTO Noord, Gemeente Apeldoorn, BoerenNatuur Veluwe, Natuur en Milieu Gelderland, Gemeente Epe, Waterschap Vallei & Veluwe, Gemeente Brummen, Gemeente Hattem, Gemeente Heerde, Gemeente Voorst

Met 11 partijen die gezamenlijk hun handtekening hebben gezet, is het Masterplan IJsselvallei een krachtig voorbeeld van samenwerking tussen diverse partijen zoals overheden, natuurorganisaties en de agrarische sector. Wolbert Meijer, voorzitter van de Bestuurlijke tafel Masterplan IJsselvallei en wethouder in de gemeente Heerde, benadrukt het belang van deze gezamenlijke inspanning: "Gaaf dat verschillende organisaties en overheden hun handtekening zetten. Samen gaan we de gemaakte plannen uitvoeren. Daarmee werken we samen met bewoners, boeren en buitenlui aan de mooiste vallei van Nederland."

De samenwerking overstijgt plannen op papier; het resulteert in concrete projecten zoals het project Brongebied Grote Wetering. De aanplant van de eerste boom eind vorig jaar is een tastbaar bewijs van de voortgang en betrokkenheid van de partners. Bovendien wordt de IJsselvallei een nieuw LEADER-gebied, waardoor er uitvoeringsmiddelen beschikbaar komen voor initiatieven in het gebied. In de komende maanden kunnen geïnteresseerde organisaties en inwoners meer informatie verwachten over de subsidiemogelijkheden. Deze recente ontwikkelingen markeren de overgang van plannen naar tastbare acties.

Sinds 2019 werkt het gebied al samen aan een integraal gebiedsproces, het Masterplan IJsselvallei. Hierin werken betrokken streekhouders gezamenlijk aan drie maatschappelijke uitdagingen in het gebied: klimaatadaptatie, de doorontwikkeling van de landbouw met aandacht voor een vitale bodem en biodiversiteit, en het bevorderen van cultuurtoerisme en leefbaarheid. Belangrijk hierbij is de integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de drie maatschappelijke opgaven, samen met lokale initiatieven en de specifieke kwaliteiten van de IJsselvallei, in samenhang worden bezien. Dit resulteert in een allesomvattende gebiedsontwikkeling met aandacht voor de koppelkansen tussen de verschillende uitdagingen en lokale initiatieven. Een korte film illustreert deze visie en laat kansenzieners en kansenpakkers aan het woord.

Voor meer informatie over het Masterplan IJsselvallei, verwijzen we naar de website van Veluwe op 1. Enthousiastelingen die ge├»nspireerd raken door de film en zelf initiatieven hebben, of willen meedenken, kunnen zich melden bij programmamanager Shavonne Korlaar via s.korlaar@voorst.nl. Samen werken we aan de mooiste vallei van Nederland!