Benoeming lid van de raad van de gemeente Voorst


De heer J.H.M. (Jan) Osinga woonachtig in Wilp, is benoemd tot raadslid van de gemeente Voorst tot 17 november 2022.

Dit heeft de voorzitter van het centraal stembureau, voor de verkiezing van de gemeenteraadsleden van Voorst, volgens artikel W7 van de Kieswet bekend gemaakt op 12 juli 2022. De heer Jan Osinga zal het raadslid mevrouw Lianne van den Brand vervangen totdat zij terugkeert na haar zwangerschapsverlof.

Plaats:            TWELLO
Datum:            maandag 19 september 2022

De voorzitter voornoemd,
P. Jorritsma - Verkade