Dwangsom voor café in Twello door niet naleven coronamaatregelen


De eigenaar van een café aan de Stationsstraat in Twello moet een dwangsom van 5.000 euro betalen vanwege overtreding van een last onder dwangsom, gebaseerd op de noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).


Dat heeft de voorzitter van de VNOG meegedeeld aan de eigenaar. De eigenaar van het café kreeg al eerder een zogenoemde last onder dwangsom op verzoek van burgemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst. Uit controles bleek namelijk dat de horecagelegenheid zich niet hield aan de noodverordening van de veiligheidsregio.

Indringend gesprek en kans gehad

Burgemeester Penninx had hierover vooraf een indringend gesprek met de ondernemer. De ondernemer kreeg de kans zich alsnog aan de coronamaatregelen te houden. Om die afspraak te verzekeren heeft de veiligheidsregio, op initiatief van de burgemeester, als formeel bevoegd orgaan een last onder dwangsom opgelegd. De burgemeester sprak de hoop uit dat deze dwangsom niet nodig zou zijn. Maar uit een hercontrole bleek dat de ondernemer zich nog steeds niet hield aan meerdere coronavoorschriften. Burgemeester Penninx is, gelet op de grote risico’s voor de volksgezondheid, teleurgesteld en boos dat de ondernemer geen verbetering heeft laten zien.

Overtreding

Er is geconstateerd dat de eigenaar van de horecagelegenheid de last onder dwangsom overtrad en onder andere geen maatregelen getroffen had om aanwezigen voldoende afstand te laten houden. Dat heeft als gevolg dat een eerste dwangsom is verschuldigd. De burgemeester wil dat hiermee een duidelijk signaal uitgaat dat het naleefgedrag van de horecaondernemer echt beter moet, zeker nu het coronavirus weer fors om zich heen grijpt. Het is volgens de burgemeester in ons aller belang dat iedereen zich houdt aan de maatregelen. Alleen samen kunnen we voorkomen dat de ziekenhuizen weer volraken met coronapatiënten. De horecaondernemer moet dat volgens de burgemeester kunnen begrijpen. Ook in het belang van de ondernemer zelf, om te voorkomen dat een zwaardere maatregel net als in het voorjaar voorziet in totale sluiting van de horeca.

Intensievere controles

Overigens, de meeste horecagelegenheden houden zich volgens burgemeester Penninx keurig aan de regels. De gemeente en de politie houden sinds de stijging van het aantal coronabesmettingen intensievere controles. Bijvoorbeeld door ‘mystery guests’ in te zetten. Bij herhaalde overtredingen kan de veiligheidsregio, naast het opleggen van dwangsommen, ook overgaan tot sluiting. Dit geldt met extra nadruk voor dit café waar het opnieuw mis ging. Uitgangspunt van de gemeente is dat we inmiddels allemaal weten waar we ons aan moeten houden. Als mensen dat niet doen, zijn helaas andersoortige maatregelen nodig.