Besluitenlijst 11-06-2019


In de raadsvergadering van 11 juni 2019 heeft de gemeenteraad het volgende besluit genomen:

Gemeenteraad gemeente Voorst

Verworpen motie

Motie van VVD-Liberaal2000, Lijst Arend, Fractie Suelmann en PvdA-GroenLinks over schijn van belangenverstrengeling. De motie is verworpen met 8 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 10 stemmen tegen (Gemeente Belangen, D66).

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op het genomen besluit kunt hier hier bekijken: https://voorst.notubiz.nl/vergadering/639372/gemeenteraad%2011-06-2019  

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via (0571) 279 217 of raad@voorst.nl