Besluitenlijst 15-10-19


In de openbare raadsvergadering van dinsdag 15 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het volgende besluit genomen.

Gemeenteraad, Voorst

In de openbare raadsvergadering van dinsdag 15 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het volgende besluit genomen:

Opheffen gemeenschappelijke regeling Delta

Besluit
De raad geeft toestemming tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Delta per 1 januari 2020.

Toelichting
Door de uittreding van verschillende gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling Delta is continuering ervan niet haalbaar meer. In mei heeft het college de raad ge├»nformeerd over zijn voorkeursscenario om de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening vanaf 2020 in eigen hand te nemen. In dit raadsvoorstel vraagt het college de raad formeel toestemming om tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling over te gaan en informeert hij de raad over de voorbereiding op de taakuitoefening vanaf 1 januari 2020.  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Meer informatie
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt u HIER bekijken 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 en  Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl