Besluitenlijst van de raad van de gemeente Voorst


In de digitale openbare raadsvergadering van maandag 7 december 2020  heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Raad

Het openbare karakter van deze vergadering wordt gewaarborgd doordat de vergadering live is gestreamd. U kunt hier de videotulen terugkijken.


Motie over ambitie en potentie RES 1.0 van Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000 en D66

Besluit
De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

  • in de RES 1.0 een concreet verschil te maken tussen de ambitie en de potentie van de Cleantech Regio ten aanzien van CO2 reductie;
  • de ambitie in de RES 1.0 op 49% CO2 reductie te zetten.

Toelichting
De motie is aangenomen met 15 stemmen voor (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 2 stemmen tegen (PvdA-GroenLinks).


Motie over zon op daken 2.0 van Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000 en D66

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

  • gemeenten intrinsieke motivatie krijgen om zon op daken te stimuleren indien dit zorgt voor een afname van grootschalige opwek van energie;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

  • dat zon op daken kwantitatief ook onderdeel moet zijn voor de ambitie van 49% CO2 reductie in plaats van een middel voor het behalen van de doelstelling van 55% CO2 reductie en uiteindelijk het doel van energieneutraliteit in 2030.

Toelichting
De motie is aangenomen met 14 stemmen voor ( Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, D66, Fractie Suelmann) en 3 stemmen tegen (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend).


Motie over zoekgebieden voor windmolens, waaronder de Voorster Klei, van VVD-Liberaal2000, Gemeente Belangen en D66

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

  • de Voorster Energie Strategie (VES) geen enkele status heeft in de zin van uitgangspunten voor beleid, maar slechts een draagvlakonderzoek;
  • de raad van Voorst zich niet heeft geconformeerd aan de Concept Regionale Energie Strategie (RES);
  • niet meer dan een verdiepingsslag hoeft te worden gemaakt met betrekking tot draagvlak van windmolens op de Voorster Klei of elders in of nabij de gemeente Voorst;
  • de VES en RES niet rechtvaardigen om de Voorster Klei aan te duiden als zoekgebied voor windmolens door het college van Voorst;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

  • de Voorster Klei of andere locaties in Voorst nu niet aan te merken als zoekgebied voor windmolens.

Toelichting
De motie is met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen)

Verworpen motie

Motie “Aanhoudende koude wind” over vluchtelingenkinderen van Lijst Arend.
De motie is verworpen met 5 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000).
 

Meer informatie

Bekijk hier alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten. Via dezelfde link kunt u de raadsvergadering ook terugkijken.
Vragen? Neem dan contact op met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 / Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl