Besluitenlijst van de raad van de gemeente Voorst


In de digitale openbare raadsvergadering van donderdag 21 april 2022 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

U kunt hier het audioverslag terugluisteren.                                                                

Motie “Samenwerken is beter dan strijden” van D66

Besluit

De gemeenteraad is van mening dat;

  • een nieuwe raadsperiode gestart moet worden met een schone lei;
  • om dat te bereiken een gesprek tussen raadsfracties met “de benen op tafel” helend kan zijn voor de verstoorde verhoudingen;
  • de gemeenteraad verzoekt de onderhandelende partijen: daartoe een avond te organiseren teneinde de lucht te klaren.

    Toelichting
    De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verworpen motie

• Motie “Een coalitieakkoord is pas een goed akkoord als…” van D66.
De motie is verworpen met 1 stem voor (D66) en 18 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, VVDLiberaal2000, Voortvarend Voorst, PvdA-GroenLinks, SGP).

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten van donderdag 21 april 2022 kunt u bekijken via deze link. Vragen? Neem dan contact op met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 / Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl