Beste inwoners,


Afgelopen maandag 8 augustus gaven wij jullie de laatste stand van zaken door rond de omgekeerde Nederlandse vlaggen die op verschillende locaties in de gemeente Voorst in de openbare ruimte hangen.

Al eerder gaven wij jullie aan dat wij, op allerlei manieren, berichten krijgen van inwoners hierover. Inwoners die voor de omgekeerde vlaggen zijn, inwoners die tegen de omgekeerde vlaggen zijn maar inhoudelijk wél de boeren snappen en het met hen eens zijn of in ieder geval begrip hebben voor de zorgen die ze hebben. En inwoners die gewoon willen dat de gemeente handhaaft en de vlaggen weghaalt. Iedereen heeft een eigen nuance bij zijn/haar voor of tegen. En eigen sentimenten en emoties daarbij.

Omdat wij er als gemeente zijn voor álle inwoners, vinden wij het heel belangrijk dat die inwoners elkaar, vanuit wederzijds respect, snappen. En elkaar snáppen, lukt meestal het beste als je met elkáár praat en elkaar in de ogen kijkt. Zo’n gesprek heeft inmiddels afgelopen woensdagmiddag plaatsgevonden. Inwoners, met verschillende visies & emoties, zaten aan tafel met een aantal boeren en medewerkers van de gemeente Voorst. Allereerst willen wij graag uitspreken dat wij als gemeente blij zijn dat men daaraan wilde meewerken. Dank daarvoor! Het was een goed en open gesprek. Waar iedereen respectvol met elkaar omging en luisterde naar elkaars ervaringen, mening, verleden en bijbehorende emoties. We zijn na afloop van het gesprek uit elkaar gegaan met een aantal gemaakte afspraken. Die door de aanwezige boeren daarna ook nog met hun achterban zijn besproken. Eén afspraak was dat de boeren de vlaggen tegenover het gemeentehuis zouden weghalen. Dat hebben zij gisteren ook zelf gedaan. A.s. maandag is het 15 augustus; het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Uit respect daarvoor vlagt de gemeente jaarlijks op die dag. Zo ook a.s. maandag. Wij waarderen het weghalen van deze vlaggen dus zeer. Verder hebben de boeren vanochtend laten weten dat zij komende week alle omgekeerde Nederlandse vlaggen die binnen de bebouwde kom hangen, zelf zullen weghalen. Ook daar zijn wij blij mee.

Kortom, in deze fase bevinden wij ons nu met elkaar. Samen vormen we de gemeente Voorst. Daarom proberen we er ook sámen uit te komen op deze manier. Komende week zitten wij weer aan tafel met een afvaardiging van de boeren en de diverse inwoners die wij afgelopen woensdag spraken. Om het over verdere vervolgstappen te hebben met elkaar. Zodra we weten wat die volgende stappen worden, melden wij ons weer bij jullie!