Beste inwoners, beste boeren en sympathisanten in de gemeente Voorst


Zoals iedereen heeft kunnen zien, hangen er sinds afgelopen vrijdag door de hele gemeente Nederlandse vlaggen ondersteboven aan lantarenpalen. Dit als protest van boeren, sympathisanten en inwoners uit onze gemeente tegen het stikstofbeleid van de rijksoverheid.

In heel Nederland wordt op deze manier door de boeren getoond dat zij het niet eens zijn met dit rijksbeleid. Daarom kwam er ook een afvaardiging van de Voorster boeren en sympathisanten een paar weken terug protesteren voor het gemeentehuis in Twello. Dat heeft iedereen kunnen lezen in de media. Misschien speelt ook een bredere frustratie over falend overheidsbeleid een rol hierbij? Als plattelandsgemeente snappen wij dat onze boeren en anderen hun zorgen willen uiten. En dat zij dit op verschillende manieren doen. Demonstreren mág ook in Nederland. Maar, op dit moment hebben wij wél een verzoek aan diegenen die de vlaggen hebben opgehangen. Willen jullie zo vriendelijk zijn om de vlaggen zelf weer weg te halen? Lukt dat voor 1 augustus a.s.?

Waarom dit verzoek van ons? Als gemeente zijn wij er voor álle inwoners. Elke inwoner is even belangrijk! Sinds afgelopen vrijdag hebben wij echt heel veel telefoontjes gehad van inwoners die aanstoot nemen aan deze omgekeerde vlaggen. Zij ervaren dit als een belediging van de mensen die voor onze vrijheid hebben gestreden! En verwachten van ons als gemeente dat wij hier iets aan doen. Uiteraard kunnen wij dat doen. Maar wij hopen via dit bericht oprecht dat diegenen die de vlaggen ophingen, ook respect hebben voor andere inwoners met een andere mening. En dus zelf de vlaggen weer weghalen. Jullie actie heeft dan ruim een week ‘in vrijheid mogen wapperen’ door onze hele gemeente. Wij willen nu dus graag gehoor geven aan onze ándere inwoners. Als jullie eerst hierover contact willen hebben met ons als gemeente kan dat uiteraard. Bel dan even naar ons algemene nummer (0571) 279 911 en vraag naar Jan Wesseldijk.

 

#demonstrerenmag #respectvooriedereen #plattelandsgemeente