Beste inwoners, beste boeren en sympathisanten in de gemeente Voorst


Op vrijdag 29 juli lieten wij jullie de laatste stand van zaken weten rond de omgekeerde Nederlandse vlaggen die op dat moment aan veel lantaarnpalen in de openbare ruimte hingen. Wij waren toen nog in de veronderstelling dat een afvaardiging van de boerengemeenschap uit onze gemeente deze vlaggen op/rond 5 augustus zelf weer weg zou halen.

Zoals jullie allemaal hebben gezien, is dit niet gebeurd. De vlaggen hangen er nog steeds; en er hangen sinds eind vorige week zelfs nog méér vlaggen aan lantaarnpalen. Ook zijn er sinds eind vorige week aan vele bomen in de openbare ruimte linten bevestigd. Linten in de Nederlandse driekleur die eveneens ondersteboven zijn bevestigd.

Wat wij al eerder aangaven, zijn er ook vele inwoners die aanstoot nemen aan het gebruik van de omgekeerde Nederlandse vlag. Ons uitgangspunt is de hele tijd geweest om, vanuit wederzijds respect voor elkaars meningen, uiteindelijk zover te komen dat de ‘vlaggen-ophangers’ de vlaggen zelf weer uit de openbare ruimte weghalen. Daarbij geven wij als gemeente Voorst vanaf het begin van deze situatie al aan dat we dit willen doen door in gesprek te zijn met inwoners die voor de vlaggen zijn; én met inwoners die tegen de vlaggen zijn.

Dat hebben wij dus ook gedaan de afgelopen week. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd. Met een vertegenwoordiger van de boerengemeenschap en met verschillende inwoners die vanuit hun eigen, persoonlijke reden, voor of tegen de vlaggen in de openbare ruimte zijn. 

Wat nu?

Deze week praten wij op deze manier verder met verschillende inwoners uit de gemeente Voorst. Inwoners die elk hun eigen verhaal te vertellen hebben over de omgekeerde vlaggen in onze gemeente. En die bereid zijn hun verhaal, en bijbehorende sentiment, met elkáár te delen. Vanuit dat wederzijdse respect. En om dit met ons als gemeente te delen. Met, als uiteindelijk doel, dat de omgekeerde vlaggen worden weggehaald uit de openbare ruimte.

We houden jullie op de hoogte!