Bestemmingsplan voor woningbouw in Twello Noord ter inzage


Op 25 en 27 maart van dit jaar vonden digitale inloopavonden plaats voor de nieuwe woningbouwlocaties in Twello Noord. Met de ontvangen reacties, onder andere via het digitale prikbord, in het achterhoofd zijn de plannen verder uitgewerkt. Om de woningbouw mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. In het bestemmingsplan staan de regels voor het gebruik van de grond, en de gebouwen die daarop komen te staan. In deze bestemmingsplanprocedure is er ruimte om uw mening te geven.

ontwerpenbestemmingplan twello noord

Plannen ter inzage

Vanaf 16 september 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello’ ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk in Twello Noord. Het plangebied kent twee plandelen, die verbonden worden door de Fliert. Het plandeel Nieuw Basselt bevindt zich bij de Kruisweg, Kruisvoorderweg en Basseltlaan. Het plandeel Fliertlanden bij de Holthuizerstraat, Rijksstraatweg, Dernhorstlaan en de Parallelweg. Het plan heeft een gevarieerd en gedifferentieerd woningbouwprogramma en voorziet hiermee in de behoefte voor de kern Twello. Ook andere stukken die met het bestemmingsplan verband houden liggen ter inzage. Het gaat om het ontwerpbeeldkwaliteitsplan, het ontwerpexploitatieplan en het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan bekijken

Door de corona-uitbraak mogen niet teveel mensen tegelijk in het gemeentehuis aanwezig zijn. Klik hier om het ontwerpbestemmingsplan te bekijken. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan vindt u in de bijlage. Als u dat wilt, mailen wij u de verschillende (ontwerp)besluiten. Neem hiervoor contact op met de gemeente Voorst, Wouter IJsseldijk, via w.ijsseldijk@voorst.nl of bel 0571-279848. Mail of bel hem ook gerust als u vragen heeft over de plannen, of de verschillende stukken toch liever komt inzien in het gemeentehuis (hiervoor moet u namelijk vooraf een afspraak maken).

Ontwerpexploitatieplan

Het ontwerpexploitatieplan kunt u via deze link bekijken. Als u dat wilt, mailen wij u de stukken. Neem hiervoor contact op met de gemeente Voorst, Arjan Klein, via a.klein@voorst.nl of bel 0571-279265. Mail of bel hem ook gerust als u vragen heeft over het plan of als u het ontwerpexploitatieplan toch liever komt inzien in het gemeentehuis (hiervoor moet u namelijk vooraf een afspraak maken).

Inloopdagen

Wij vinden het belangrijk u ook persoonlijk te woord te staan bij eventuele vragen over de plannen en/of de procedure. Daarom organiseren wij een tweetal inloopsessies. We houden hierbij rekening met de dan geldende coronamaatregelen. Tijdens deze inloopsessies kunt u in gesprek met de gemeente over dit ontwerpbestemmingsplan. Er zijn twee momenten voor deze inloopsessies:

  • Donderdag 30 september van 14.00 tot 21.00 uur
  • Vrijdag 1 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

    De inloopsessies vinden plaats bij Linthorst in Twello, Rijksstraatweg 25.

Stappen in dit proces

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage. Deze termijn begint op 16 september en eindigt op 28 oktober 2021. Iedereen kan tijdens de inzagetermijn op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Mail uw zienswijze naar raad@voorst.nl. Ook is het mogelijk mondeling een zienswijze in te dienen, hiervoor kunt u contact opnemen met Wouter IJsseldijk via w.ijsseldijk@voorst.nl of bel 0571-279848 De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan (eventueel in gewijzigde vorm) na de zienswijzentermijn vast. Naar verwachting vindt dat begin 2022 plaats. Na de beslissing van de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken is er binnen 6 weken beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er een beroep wordt ingediend doet de Raad van State hier uitspraak over. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State, start daarna de bouw.