Bestrijding eikenprocessierups


De gemeente Voorst doet er alles aan om overlast van de eikenprocessierups te beperken. Daarnaast stimuleert de gemeente graag de biodiversiteit, waarbij soorten elkaar in evenwicht houden. Tot voor kort gebruikten wij het biologische bestrijdingsmiddel Xentari. Dat is een middel dat alle rupsen op een boom doodt. Dat gaat niet meer gebruikt worden.

Aanpak bestrijding eikenprocessierups

De gemeente Voorst zet zich vanaf 2025 verder in op een natuurvriendelijke meervoudige aanpak:

  1. nesten weghalen door ze weg te zuigen
  2. nestkasten voor vogels ophangen
  3. bloemen en kruiden inzaaien als leefgebied voor natuurlijke vijanden

De gemeente heeft zich als taak gesteld de biodiversiteit te vergroten, iets wat meer tijd kost. Inwoners van de gemeente Voorst hebben overlast ervaren, waardoor de gemeente het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari heeft ingezet om de overlast tegen te gaan. Dit werkt op korte termijn tegen de overlast van de processierups. Op de lange termijn zorgt het voor veel schade dat plaagdieren, zoals de eikenprocessierups, juist vaker vrij spel krijgen. Xentari doodt alle rupsen op een eikenboom en ook ander leven op en rondom de boom. Op de lange termijn is de gemeente van plan zich te richten op de kracht van de biodiversiteit, om in de toekomst met natuurlijke vijanden de overlast terug te dringen.

Nestkasten voor vogels ophangen

Een mooie eerste stap is gezet met het ophangen van nestkasten aan bomen. Vogelsoorten zoals koolmezen, spreeuwen, boomklevers, spechten, wielewalen, kauwen, koekoeken en vinken eten alle stadia van de rups. Andere vogelsoorten zoals winterkoninkjes, roodborstjes en boomkruipers eten alleen de jonge stadia van de rups. Alleen nestkasten voor koolmezen ophangen is niet genoeg; de hele omgeving moet worden aangepast zodat de natuur meer kansen krijgt en er een beter evenwicht tussen soorten ontstaat.

Bloemen/kruiden inzaaien als biotoop voor natuurlijke vijanden

Een toename van kruiden- en bloemrijke wegbermen kan helpen om uitbraken van de eikenprocessierups te voorkomen. Veel natuurlijke vijanden van deze plaagsoort worden effectiever als ze toegang hebben tot meer stuifmeel en/of nectar. Door het zaaien van een kruidenmengsel worden deze aangetrokken. De eikenprocessierups zelf heeft geen baat bij bloemen, omdat deze nachtvlinder geen nectar drinkt. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de eikenprocessierups door veel natuurlijke vijanden wordt belaagd, die vooral het rupsenstadium aanvallen dat overlast veroorzaakt. Het gaat om sluipvliegen, sluipwespen, kevers, wantsen, zweefvliegen, gaasvliegen en mieren.

Nesten wegzuigen

Als de overlast op korte termijn té groot is en een snelle maatregel nodig is, dan kijken wij naar de minst schadelijke optie. Het wegzuigen van nesten kan dan de beste keuze zijn, hoewel andere dieren hier ook door worden getroffen.

Bron: Vogelbescherming Nederland & Ten Have bloemen en kruiden