Bestuur gemeente Voorst presenteert stappenplan voor aanwijzing beoogde noodopvanglocaties voor asielzoekers


Op 13 november 2023 is de motie: 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder' aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Voorst. Een unieke motie, omdat deze gericht was aan zowel de leden van het college als de leden van de raad zelf. Eén opdracht uit de motie is: 'Op korte termijn samen een stappenplan op te stellen, inhoudende het proces waarin voor alle groepen vluchtelingen stap voor stap in kaart wordt gebracht: hoe te handelen door de raad en het college'. De eerste stap is nu gezet: er ligt een stappenplan dat binnenkort in een openbare raadsvergadering ter besluitvorming in de raad ligt.

Stappenplan maakt proces van besluitvorming helder

Het stappenplan, dat binnenkort in een openbare raadsvergadering ter besluitvorming voorligt, is in gezamenlijkheid gemaakt door de leden van het college en de leden van de raad. Het stappenplan maakt voor alle inwoners helder hoe het bestuur van de gemeente Voorst komt tot de aanwijzing van een locatie voor noodopvang van asielzoekers.

Stappenplan richt zich op beoogde noodopvanglocaties voor asielzoekers

Het stappenplan wordt voortaan gebruikt als op enig moment noodopvanglocaties voor asielzoekers in beeld komen bij de gemeente Voorst. Dit stappenplan is dus niet van toepassing op de komst van een eventuele tijdelijke gemeentelijke opvang (voorheen heette dit crisisnoodopvang) of een reguliere langdurige asielopvang. Bij de doelgroep asielzoekers voor beoogde noodopvanglocaties kan het zowel gaan om gezinnen met kinderen, stellen, alleenreizende mannen en vrouwen, als ook om alleenstaande minderjarige vreemdelingen (= AMV).