Bijeenkomst over een visie voor het gebied nabij De Kar


Op dinsdag 28 november 2023 organiseert de gemeente Voorst van 19.30 uur tot 21.00 uur een bijeenkomst in het gemeentehuis over een visie voor het gebied nabij De Kar. Inwoners en ondernemers uit de omgeving, belangstellenden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen over een visie voor het gebied, die momenteel wordt opgesteld. De visie richt zich vooral op het gebied tussen de A1, de N345 en de Sluinerweg. De grondeigenaren in het gebied zijn hier al eerder bij betrokken en geïnformeerd tijdens een bijeenkomst op 30 oktober 2023.

Waarom een visie voor het gebied?

In het gebied rondom De Kar komt van alles samen. Het gebied ligt op de grens van de gemeenten Apeldoorn en Voorst, vlak bij een bedrijventerrein en wordt doorsneden door drukke hoofdwegen. Er wordt gewoond en gewerkt. Het gebied bevat natuur- en landschapselementen en agrarische gronden. En ook een aantal (lokale) bedrijven. Om goed voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen die om ruimte vragen, willen wij een visie opstellen. Een visie waarbinnen het landschap voor ons leidend is. Maar ook een visie waarbij uw inbreng belangrijk is.

Kwaliteiten in beeld en landschap als basis

Vooruitlopend op de bijeenkomst onderzoeken wij het gebied, brengen wij de belangrijkste kwaliteiten van het gebied in beeld en maken wij een overzicht van verschillende ontwikkelingen in het gebied. Tijdens de bijeenkomst horen wij graag of wij hierin volledig zijn. Vervolgens hebben wij uitgangspunten voor de visie opgesteld. Op basis van die uitgangspunten hebben we een voorstel met inrichtingsschetsen van het gebied gemaakt. Graag gaan wij hierover in gesprek met u om uw reacties op onze uitgangspunten, het landschappelijke kader en de toekomstige ontwikkeling en inrichting van het gebied te horen.

Meer informatie

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de bijeenkomst? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst, projectleider Jelle Koopman via 0571-27 99 11 of stuur een e-mail naar gemeente@voorst.nl onder vermelding van zaaknummer 325945.