[Geannuleerd]Bijeenkomst over veiligheid rond spoorlijn Apeldoorn – Zutphen


De gemeente Voorst en ProRail werken aan het zogeheten Woon-, Werk- en Leefplan (WWL-plan). Dit plan is een integraal en gebiedsgericht plan voor meer veiligheid en een betere bereikbaarheid op het spoor én op de weg. Op 25 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Voorst een besluit genomen over het WWL-plan. Hierbij zijn de maatregelen op de spoorlijn Apeldoorn – Zutphen uit het WWL-plan gehaald. Na dit besluit hebben inwoners die in de omgeving van deze spoorlijn wonen aangegeven dat zij graag met ProRail en de gemeente Voorst verder in gesprek willen over de mogelijkheden om de veiligheid en de bereikbaarheid van het gebied en van de spoorlijn te verbeteren. Daarom nodigen ProRail en de gemeente Voorst de lokale belangenverenigingen en de bewoners van het gebied uit om hierover verder te praten.

Bijeenkomst WWL

Bijeenkomst op 25 november in het MFC in Klarenbeek

De gemeente Voorst en ProRail nodigen u uit voor een fysieke bijeenkomst op 25 november 2021 in het MFC te Klarenbeek. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Samen met de belangenverenigingen, belangstellenden en bewoners gaan medewerkers van ProRail en de gemeente Voorst in gesprek over de veiligheid en de bereikbaarheid op het spoor en op de weg. Het gaat hierbij om de overwegen op de spoorlijn Apeldoorn – Zutphen binnen de gemeentegrenzen van Voorst, en de omliggende wegen en routes in het gebied. Iedereen kan aanpassingen of maatregelen voorstellen om de veiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid te verbeteren.

Aanmelden

Wij willen iedereen de kans bieden om op een veilige manier deel te nemen. We hanteren de actuele Covid-regels. Daarom vragen wij u om u vooraf aan te melden. Hiervoor stuurt u uiterlijk 22 november 2021 een e-mail naar overwegenklarenbeek@voorst.nl onder vermelding van uw naam.