Bijstandsuitkering en inkomstenverrekening


Geld

Ontvangt u een bijstandsuitkering of een Ioaw-/Ioaz-uitkering van de gemeente Voorst? En hebt u inkomen uit arbeid dat u per 4 weken krijgt uitbetaald? Dan verandert er iets voor u. 

Dit inkomen houden we nu nog per 4 weken op uw uitkering in. Maar uw uitkering is een maanduitkering. Dit levert problemen op bij de uitkeringsberekening aan het eind van het jaar. Soms moet er alsnog geld worden terugbetaald of verrekend. Dat is niet prettig, dus gaan we het anders doen. 

Vanaf 1 januari 2020 gaan we de 4-wekelijkse inkomsten omrekenen naar een maandbedrag. Dat bedrag korten we dan op de uitkering. Een keer per kwartaal berekenen we uw uitkering opnieuw. U ontvangt dan in de meeste gevallen een nabetaling. U ontvangt dan elke maand iets minder geld dan u gewend bent, maar dit wordt per kwartaal aangepast met de herberekening en eventuele nabetaling. 

Hebt u hier nog vragen over? Bel dan met de uitkeringsadministratie via telefoonnummer 0571 297281. U kunt ook e-mailen: het e-mailadres is werkeninkomen@voorst.nl