Bijzondere raadsvergadering op 1 juli 2021 [Let op: afwijkende dag]


Burgemeester Jos Penninx heeft laten weten dat hij van zijn pensioen wil gaan genieten. De minister heeft besloten om burgemeester Penninx eervol ontslag te verlenen. Daarom moet de gemeente Voorst op zoek naar een opvolger.

profielschets nieuwe burgemeester

Besluiten

Voor de werving en selectie van een volgende burgemeester is een profielschets nodig en een commissie die de kandidaten op hun geschiktheid beoordeelt. Op 1 juli 2021 neemt de gemeenteraad daar besluiten over. Die bijeenkomst start om 19.30 uur.

Profielschets volgende burgemeester

Op donderdag 1 juli 2021 komt de Commissaris van de Koning in Gelderland naar de gemeenteraad van Voorst. Dan bespreken de Commissaris en de raadsleden de profielschets voor een te werven burgemeester. Een aantal raadsleden heeft namens de gemeenteraad met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen gesproken over de wensen voor een nieuwe burgemeester. Op 1 juli bespreken de raad en de Commissaris het eindresultaat. De gemeenteraad stelt daarna een profielschets vast. De Commissaris zorgt dat de profielschets voor de vacature gepubliceerd wordt.

Vertrouwenscommissie

De werving van een volgende burgemeester is een kwestie van vertrouwen. Om het proces goed te laten verlopen stelt de raad spelregels vast: 'de verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Voorst 2021'. Volgens die spelregels zullen vijf raadsleden deel uitmaken van de vertrouwenscommissie. Alles wat tijdens de vergaderingen van de commissie gewisseld wordt is geheim.

Meekijken en -luisteren

Deze digitale raadsvergadering kunt u live in beeld en geluid volgen via deze link. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Op donderdag 1 juli verschijnt hier een knop “live” waar u op drukt. Via dezelfde link ziet u de agenda en vergaderstukken van deze bijzondere raadsvergadering.

De videotulen van de raadsvergadering  van 1 juli kunt u terugkijken via deze link. In de kalender klikt u dan op de gewenste datum.Met vragen kunt u terecht bij raadsgriffier Bernadette Jansen via 0571-27 92 17 of loco-griffier Dini Vriezekolk via 0571-27 93 87. U kunt vragen ook per e-mail sturen naar raad@voorst.nl.