Bloemenrijke weilanden en akkerranden


Speciaal voor particuliere grondeigenaren in het buitengebied hebben wij deze winter gratis zaaigoed ter beschikking gesteld. Het zaaigoed bestond uit een meerjarig zadenmengsel, met 8 verschillende kruiden.

Bloemen

In het mengsel zijn vooral bloemensoorten gekozen die goed zijn voor insecten.

Gratis zaaigoed verdeeld

In totaal hebben zo’n 70 inwoners zaaigoed aangevraagd. Alles bij elkaar betekent dat zaaigoed voor in totaal bijna 6 hectare aan oppervlak! Het zaaigoed is in de afgelopen weken verdeeld. Komend voorjaar kan er dus ingezaaid worden. Sommige inwoners hebben enthousiaste plannen. Zij gaan het zaaigoed langs wegbermen en klompenpaden inzaaien. Komende zomer plaatsen we foto’s van de mooiste resultaten!

Genieten op weg naar de speeltuin

Vorige week overhandigde wethouder Harjo Pinkster (coronaproof) het zaaigoed aan André Karper in Terwolde. André en zijn buurman Ruud Schimmel gaan het weiland met het ooievaarsnest, naast speeltuin De Driehoek, hiermee inzaaien. Komende zomer kan iedereen daar genieten van een bloemrijk wandelpad, vanaf de Twelloseweg naar de speeltuin.

Voordelen van bloemen- en kruidenrijke graslanden

Bloemen- en kruidenrijke graslanden zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insecten. Meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied dragen bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen, zoals de eikenprocessierupsplaag. Daarom stimuleren wij dat meer weilanden en akkerranden kruidenrijk worden. Als elk huishouden 2 m2 van de tuin inzaait met bloemen, dan helpt dat al enorm!