Blog burgemeester


Burgemeester Paula Jorritsma-Verkade schrijft in haar blog 'Mijn aandacht voor' over haar werk als burgemeester van Voorst en over de dingen die haar opvallen en bezighouden.

 

Mijn aandacht voor …..

Het feit dat wij leven in vrijheid. En dat ik mij de afgelopen maanden keer op keer realiseer hoe dankbaar wij daarvoor moeten zijn. Vrijheid. Als je het hebt, sta je er meestal niet bij stil. Zodra vrijheden jou worden afgenomen, realiseer je jezelf wat je had. En op zulke cruciale momenten blijkt dat elk mens anders is. Dat ervaren wij sinds enkele weken ook in de gemeente Voorst. Want sinds enkele weken vangen wij op twee locaties Oekraïense vluchtelingen op. Wat zij met elkaar delen, is dat zij uit de Oekraïne komen en dat zij gevlucht zijn. Daar begint het. Maar elke mens is uniek. En heeft eigen gewoontes. Eigen wensen. En ook eigen normen en waarden. Stel jezelf dat eens voor! Dat je extreem vermoeid in een vreemd land aankomt en niet weet wat jou te wachten staat. En je maakt je intens zorgen over de mensen (en soms huisdieren) die je achter moest laten in Oekraïne. En dan ben je opeens in Twello. Waar je niemand kent. Waar (bijna) niemand jouw taal spreekt. Maar waar het wél veilig is. En waar je lijf kan uitrusten. Maar je geest niet, want in gedachten ben je in Oekraïne.

Vrijwilligers

Dan ben je in Twello en zijn de eerste mensen waar je contact mee hebt ambtenaren én vrijwilligers. De gemeente zorgt voor alle officiële zaken. Dat de vluchtelingen ingeschreven worden en daardoor bekend staan als vluchteling. Dat zij leefgeld krijgen om daarmee enige zelfstandigheid terug te krijgen. Dat kinderen naar school mogen in het dorp. Of naar de sportclub. En bij al die ‘regeldingen’ krijgen wij hulp van vrijwilligers. Via het Rode Kruis. Via Vluchtelingenwerk. Maar zéker ook rechtstreeks van inwoners die zich hebben aangemeld als vrijwilliger. Ik wil u zeggen dat ik u daar zó dankbaar voor ben. Dat de warmte in de harten van veel inwoners zo groot is, dat zij zich vrijwillig aanmelden om deze Oekraïense vluchtelingen te helpen. Wilt u zich ook aanmelden als vrijwilliger? Dat kan. Gráág zelfs! Mail naar oekraine@voorst.nl of bel naar 0571-279911.

Klaarmaken locatie oude Veluws College

De toestroom van vluchtelingen gaat gestaag door. Dat is de harde en trieste realiteit waarmee wij elke dag via het nieuws geconfronteerd worden. En dat zal de komende tijd zo blijven. Vluchtelingen blijven naar Nederland toekomen. En dus ook naar de gemeente Voorst. Daarom is de gemeente al bezig met de voorbereidingen om het pand aan de Hietweideweg 20 in Twello (= oude Veluws College) klaar te maken voor de opvang van nog meer vluchtelingen. Wij doen dat zeker niet alleen. Wij doen dat mede met hulp van bedrijven in de gemeente Voorst. Zo geven zij invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, niet door erover te praten maar door lokaal ermee aan de slag te gaan.

Toch vieren we feest

En ondanks het feit dat het oorlog is in Oekraïne, mogen wij in Nederland feest vieren. Want tegelijkertijd gaat het leven ook door. Dat voelt soms dubbel. Maar tóch is dat ook belangrijk! Wij leven in een vrij land. In een democratisch land. Daarop mogen wij trots zijn met elkaar. En tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat dit iets is wat niet vanzelfsprekend is. Immers, alles van waarde is weerloos! Afgelopen week vierden wij een zonnige Koningsdag. Voor het Kulturhus in Twello vond, na twee jaren van afgelasting door corona, de aubade weer plaats. Voor mijzelf was dat de eerste aubade die ik meemaakte als burgemeester van de gemeente Voorst. En wat vónd ik het bijzonder en fijn om erbij te zijn. De sfeer was feestelijk. De zon scheen en ik zag vooral blije gezichten en inwoners die weer samen konden komen om dit jaarlijkse evenement mee te maken. De dag ervoor was net zo bijzonder! Drie inwoners uit onze gemeente ontvingen een koninklijke onderscheiding tijdens de ‘lintjesregen’. Dat waren drie mooie momenten. Ook hier bleek dat elk mens uniek is! Ieder reageerde anders: introverte blijheid,  een stralende lach, stille trots. Emoties die je in een vrij land mag tonen. Dát is ook vrijheid! Daarom vieren wij morgen, 5 mei, gezamenlijk bevrijdingsdag.

Nationale dodenherdenking

Vandaag is het 4 mei. De dag dat wij in Nederland de slachtoffers herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Ook herdenken wij de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog. De herdenking vindt vanavond plaats op gedenkhof ’t Holthuis in Twello en wordt voorafgegaan door een stille tocht. Deelnemers aan de stille tocht verzamelen zich vanaf 19.00 uur op het Marktplein in Twello. De stille tocht vertrekt daar om 19.25 uur. Om 19.50 uur begint het officiële gedeelte op gedenkhof ’t Holthuis in Twello. Ik nodig u van harte uit om mee te lopen en/of aanwezig te zijn bij de herdenking.

Paula Jorritsma-Verkade

Burgmeester gemeente Voorst