Burgemeester en dijkgraaf in rondetafelgesprek met leerlingenpanel Veluws College over verkiezingen en democratie


Dinsdagmiddag 7 maart waren burgemeester Paula Jorritsma-Verkade en dijkgraaf Marijn Ornstein in het Veluws College in Twello voor een rondetafelgesprek met een leerlingenpanel. De leerlingen van het Veluws College spraken met de burgemeester en dijkgraaf over verschillende onderwerpen die de leerlingen bezighouden. En uiteraard was er aandacht voor de verkiezingen van de provinciale staten en de waterschappen op woensdag 15 maart aanstaande.

Foto van de burgemeester en de dijkgraaf in gesprek met leerlingen van het Veluws College

Leerlingenpanel

Lotte Helder, Sal Andriesse, Michael van Dijk en Sem Koopman vormden het leerlingenpanel van het Veluws College. Samen met de docente geschiedenis/levensbeschouwelijke vorming/projectonderwijs Marjan van der Molen en haar collega’s Peter Vis en Merijn Middelhuis hebben zij het rondetafelgesprek voorbereid met enkele onderwerpen waarover de leerlingen graag van gedachten wilden wisselen. De onderwerpen waarover de leerlingen wilden praten waren vooral op de gemeente Voorst gericht, zoals: een gymzaal/sportlocatie bij of naast de school en kruispunten in Twello veiliger maken voor het oversteken met de fiets. Begrijpelijk, want deze onderwerpen raken allemaal de leefwereld en toekomst van de leerlingen zelf.

Provincie en waterschap

De burgemeester en dijkgraaf hebben aandacht van de leerlingen gevraagd voor de thema’s waar de provincie en het waterschap zich mee bezighouden zoals het water, de droogte en klimaatverandering. Daarnaast vertelden de burgemeester en de dijkgraaf meer over de werkzaamheden van de provincie en het waterschap en hoe belangrijk het is om te gaan stemmen.

Het rondetafelgesprek

Het was een geanimeerd rondetafelgesprek. De leerlingen stelden veel vragen aan de burgemeester en dijkgraaf. De leerlingen vertelden ook over hun eigen ambities die uiteenlopen van sport tot politiek. Na afloop bedankten de dijkgraaf en burgemeester de leerlingen voor de uitnodiging en hun enthousiaste deelname aan het rondetafelgesprek. Burgemeester Paula Jorritsma-Verkade: “Het is goed dat scholen regelmatig aandacht geven aan verkiezingen en hoe onze democratie werkt. Een mooi voorbeeld vind ik dit rondetafelgesprek vanmiddag. De provincie en het waterschap nemen beslissingen over onderwerpen waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. Dit zijn ook beslissingen die over jullie toekomst gaan. Vanaf 18 jaar heb je het recht om te stemmen. Dan heb je met jouw stem invloed op die beslissingen!” Het leerlingenpanel was het er unaniem over eens: "zo gauw we mogen stemmen gaan we gebruik maken van ons stemrecht"!