Coach in de school staat klaar voor iedere leerling die met zichzelf worstelt


Coaches Daan Bouterse en Erwin Snijder

In de week van 3 tot en met 8 juni is de Week van de Mentale Gezondheid 2024. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel jongeren niet helemaal lekker in hun vel zitten.

Zij voelen zich angstig of somber, kunnen zich lastig concentreren en hun schoolmotivatie is ver te zoeken. De toenemende prestatiedruk en de coronacrisis worden onder meer als oorzaken genoemd.

Het Veluws College Twello en Zone.college Twello erkennen deze problematiek en maken hier serieus werk van met de inzet van coaches. Daan Bouterse (30) vervult deze rol op het Zone.college en Erwin Snijder (42) op het Veluws College. De gemeente Voorst juicht het project ʻCoach in de schoolʼ toe. Door een tijdelijke bijdrage vanuit het Rijk richting gemeenten, het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs, was het mogelijk om een samenwerking in gang te zetten.

Luisterend oor

Coaches Erwin en Daan zijn drie dagen per week op ʻhunʼ school aanwezig. Zij benadrukken er dan te zijn voor iedere leerling die wat dan ook met hen wil bespreken. Zelf lopen de coaches voortdurend rond waarbij zij hun ogen en oren open houden. Om te kijken wie er om een luisterend oor of praatje verlegen zit. Wie een neerslachtige of opgefokte indruk maakt, of wie zich buitengesloten voelt. Indien nodig helpen ze ook de leerkracht. “Is het in een lokaal heel rumoerig, dan haal ik in overleg met de leraar een of twee leerlingen uit de klas om met ze te gaan lopen en praten”, zegt Erwin.

Beide coaches zien zichzelf als ʻde ogen en oren in de schoolʼ. “En van de schoolomgeving”, vult Erwin aan. Hij bedoelt hiermee dat Daan en hij ook veel meekrijgen van wat de leerlingen thuis en in de weekenden meemaken. Bepaalde zaken die daarin gebeuren, kunnen op school doorwerken.

Onafhankelijk

De twee scholen voor voortgezet onderwijs streven naar een optimaal leerklimaat waarin leerlingen zich veilig en op hun gemak voelen én positief worden uitgedaagd. Waar de meeste leerlingen schijnbaar moeiteloos door de opleiding rollen, is dit voor anderen een worsteling. Zij hebben bijvoorbeeld last van faalangst, prestatie- en groepsdruk, de overvloed aan prikkels, of kunnen hun neiging tot agressie lastig beteugelen. Voor hen kan de coach in de school een wereld van verschil maken. Prettig voor de leerling is dat de coach niet aan de school verbonden is en dus een onafhankelijk aanspreekpunt is.

Onveilig gevoel

Als coach vangt Erwin regelmatig signalen op en gaat dan in gesprek. Bijvoorbeeld hoe het komt dat sommige jongeren zich niet altijd veilig voelen? Soms signaleert hij dat jongeren hoog in hun energie zitten. “Wat ik dan soms doe is ze een rondje om de school laten rennen om alles eruit te sprinten zodat ze hun energie kwijt kunnen. Of ik ga een rondje lopen met leerlingen om ze bewust even uit de setting van de school te halen. Dan praten we over van alles behalve over school.”

Perfecte plaatje

Daan haakt op dit voorbeeld in. Het is volgens hem heel belangrijk dat een leerling zichzelf kan en durft te zijn: “Jongeren zien op de sociale media alleen maar het perfecte plaatje, je moet aan een beeld voldoen dat eigenlijk niet mogelijk is. Erwin: “Je moet als meisje er goed uitzien, minstens twee keer in de maand naar de kapper en nagels van 90 euro hebben. Van jongens van dertien jaar wordt al verwacht dat ze volle bak gaan fitnessen, bulk-eten en dure merkkleding dragen. Ik vraag me echt af of ze nog wel kinderen mogen zijn.”

Doelstelling van ʻCoach in de schoolʼ is de met zichzelf worstelende leerlingen te helpen zodat zij met meer plezier en zelfvertrouwen naar school gaan, lekkerder in hun vel komen te zitten en zich ook beter kunnen ontwikkelen. Dit kan leiden tot minder schoolverzuim en minder vroegtijdige schoolverlaters. Daarnaast zal het aantal ongewenste situaties op school - denk aan ruzies, vechtpartijen en pesterijen - afnemen.