Corona: ronde-tafelgesprekken toch weer Digitaal


Maandag 15 november 2021 houdt de gemeenteraad weer ronde-tafel¬gesprekken. Vanwege de toename van besmettingen met corona houdt de raad digitale ronde-tafelgesprekken. De fysieke bijeenkomst in MFC Klarenbeek is afgelast. De bijeenkomst op afstand begint om 19.30 uur.

wijziging digitale RTG

Wijziging: digitaal

De gemeenteraad van Voorst heeft dit jaar een paar keer fysiek kunnen vergaderen. De raad vindt dat niet meer verantwoord vanwege de oplopende besmettingscijfers en de strengere maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19 virus. Daarom heeft de raad besloten om voorlopig weer digitaal te vergaderen. De ronde-tafelgesprekken op maandag 15 november 2021 zouden aanvankelijk plaats vinden in het Multifunctioneel Centrum Klarenbeek. Dat gaat dus niet door.

Deelnemen en volgen

De gesprekken van de raadsleden zijn door deze wijziging weer live op afstand te volgen via deze link naar het raadsinformatiesysteem. Daar treft u alle stukken aan die bij de gespreksonderwerpen horen.
Insprekers die zich voor 12:00 uur op vrijdag 12 november hebben gemeld kunnen op afstand deelnemen aan het gesprek. De griffie informeert aan gemelde bezoekers voor de publieke tribune en insprekers nader. Elke inspreker krijgt maximaal 3 minuten tijd om een opvatting te geven.
Het kan zijn dat u liever schriftelijk reageert op geagendeerde onderwerpen. De e-mail met uw reactie stuurt u naar raad@voorst.nl

E-mail service raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen (0571-27 92 17) of locogriffier Dini Vriezekolk (0571-27