De gemeente verhuist


Vanaf 2 maart is de gemeente tijdelijk in het voormalig Veluws College gevestigd.

Het oude Veluws College

Vanaf 2 maart 2020 is de gemeente tijdelijk gehuisvest in de oudbouw van het Veluws College, Hietweideweg 20 in Twello. De medewerkers van het sociaal domein verhuisden al eerder dit jaar naar het Kulturhus, Jachtlustplein 11 in Twello. 

Tijdelijke verhuizing
Aanleiding voor de verhuizing zijn de werkzaamheden voor de renovatie van het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello. De gemeente vindt het belangrijk dat de dienstverlening aan haar inwoners ook tijdens de verbouwing van het gemeentehuis goed op peil blijft. Daarom is gezocht naar een passende tijdelijke huisvesting in Twello. 

Voor het sociaal domein is die gevonden in het Kulturhus. Inwoners kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering of als zij een medewerker van werk en inkomen of onderwijs willen spreken. 

Voor alle andere vragen zijn inwoners vanaf 2 maart welkom in het tijdelijke gemeentehuis aan de Hietweideweg 20. De medewerkers, het college van burgemeester en wethouders, en de raad zijn vanaf 2 maart hier tijdelijk werkzaam in de oudbouw Veluws College. Wilt u langskomen? Dan is het prettig als u van tevoren telefonisch via 0571-27 99 11 een afspraak maakt. De parkeermogelijkheden staan met borden aangegeven. 

Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het gemeentehuis in maart 2022 afgerond en dan verhuizen alle medewerkers terug naar het vernieuwde gemeentehuis. 

Contact
Bezoekadres tijdelijke locatie 1, vanaf 2 maart 2020:

Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX Twello
0571-27 99 11

Openingstijden Burgerzaken:
maandag 8.30 - 14.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 14.00 uur

Afhalen paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen:
maandag 8.30 - 20.00 uur
dinsdag t/m donderdag 8.30 - 16.00 uur
vrijdag 8.30 - 14.00 uur

Openingstijden overige afdelingen gemeentehuis:
maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.15 uur

Bezoekadres tijdelijke locatie 2 vanaf heden:

Sociaal Cultureel Centrum Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW Twello 
0571-74 51 11

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.30 – 12.30 uur