De gemeente Voorst tekent convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)


Wethouder Rosmarijn Boenders tekent convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Op 18 juni 2024 heeft het college besloten om toe te treden tot het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Wethouder Rosmarijn Boender (o.a. Openbare ruimte) ondertekent het toetredingsformulier van het convenant.

In het Convenant SEB maken overheden en de bouwsector afspraken over een stapswijze verduurzaming van werktuigen in de bouw, zoals graafmachines, mobiele kranen, bulldozers en aggregaten. Werktuigen in de bouw stoten emissies uit die schadelijk zijn voor de natuur, het klimaat en de gezondheid. Het gaat hierbij om stikstof, CO2 en fijnstof. Door stapsgewijs steeds strengere eisen te stellen in aanbestedingen kan de bouwsector stapsgewijs investeren in schoner materieel. Bij het convenant hoort een routekaart die het tempo aangeeft waarmee de aannemersbedrijven de komende jaren bij aanbestedingen van bouwprojecten wordt gevraagd om schoner materieel.

De routekaart geeft de sector duidelijkheid over wat ze kan verwachten en hoe ondernemingen zich hierop kunnen voorbereiden. De emissieklasse van bouwmaterieel wordt uitgedrukt in de zogenaamde Stage klasse. Hieraan zal de komende jaren steeds strengere eisen worden gesteld. De kleinste machines moeten in de routekaart als eerste volledig duurzaam worden. De zwaarste machines komen het laatst.

Door het convenant te ondertekenen, spreekt de gemeente Voorst ambities uit om in aanbestedingen de komende jaren steeds hogere emissie eisen te stellen. Voor de kosten hiervan is er financiƫle ondersteuning beschikbaar vanuit het Rijk. Meer informatie: opwegnaarseb.nl.