De gemeenteraad start proces voor een nieuwe burgemeester


Omdat burgemeester Penninx met pensioen gaat (zie eerder nieuwsbericht op de website op 12 februari 2021), gaat een aantal raadsleden nu een selectieproces te plannen.

Jos

Dat groepje raadsleden heet een ‘vertrouwenscommissie in oprichting’ en is deze week energiek van start gegaan!

Voorbereiding profielschets

De vertrouwenscommissie in oprichting gaat met de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland een planning maken. Op dit moment is de inschatting dat de gemeente Voorst voor de verkiezingen van maart 2022 een nieuwe burgemeester heeft. Om dat voor elkaar te krijgen, zal (net) voor de zomervakantie een profielschets moeten worden gepubliceerd waar mensen op kunnen solliciteren. We nemen voldoende tijd om een profielschets te maken, want de gemeenteraad wil graag van inwoners horen wat zij voor een burgemeester willen hebben. En daarnaast wordt ook aan andere mensen, waar de nieuwe burgemeester mee gaat samenwerken, gevraagd wat zij voor een burgemeester nodig hebben.

Tijdelijke waarnemer

Omdat burgemeester Penninx per 2 augustus 2021 met pensioen gaat en we verwachten dat een nieuwe burgemeester pas begin 2022 aan de slag gaat, zal voor de tussentijd een waarnemend burgemeester worden aangewezen door de commissaris van de Koning. De commissaris gaat hierover in gesprek met de vertrouwenscommissie in oprichting, maar de commissaris beslist.

Vervolg

De vertrouwenscommissie in oprichting gaat de komende tijd nadenken over welke stappen op welk moment moeten worden gezet en zal dat steeds zoveel mogelijk openbaar maken. Later in het proces zal de vertrouwenscommissie geheime bijeenkomsten hebben, als ze gaat praten met kandidaten bijvoorbeeld. Datzelfde geldt ook als de raadsleden met de commissaris praten over een waarnemer. Dat is geheim omdat het over mensen gaat.

Maar over alle stappen die worden gezet in het proces wil de vertrouwenscommissie graag zo open mogelijk zijn. En u bent van harte uitgenodigd om te reageren als u vragen of opmerkingen heeft! Doe dat naar raad@voorst.nl of bel de griffier, mevrouw Bernadette Jansen (0571) 27 92 17.