De metamorfose van gemaal Terwolde komt op gang


Goed nieuws vanuit het team dat werkt aan het project Erfgoed Deal Gemaal Terwolde en Polder Nijbroek: het definitief ontwerp voor project ‘Uitbreiding en revisie Gemaal Terwolde’ is gereed!

 

Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Voorst werken samen aan een toekomstig watersysteem. Onderdeel is een vergroting van de pompcapaciteit van gemaal Terwolde (aan de Bandijk) en allerlei inspanningen in de polder Nijbroek gericht op klimaatadaptatie. Daarnaast wordt een nieuwe functie gezocht voor het voormalige stoomgemaal. Terwoldenaren en verschillende experts op het gebied van water, landschap en natuur maakten hier samen plannen voor.

Gemaal Terwolde

Voor de vergroting van de pompcapaciteit van het elektrische gemaal Terwolde vond de aanbesteding voor het bouwteam in de afgelopen maanden plaats. Maandag 27 juni is de bouwteamovereenkomst tussen het waterschap en Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen BV in het Gemaal Terwolde ondertekend. Een mooie mijlpaal!

Uitdaging

Ingenieursbureau Clafis begeleidt het proces. Het bouwteam detailleert het ontwerp in de komende maanden verder en bekijkt eveneens hoe de werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd. Vooral de toe te passen diepe bouwkuipen in en direct naast de primaire waterkering vormen nog een flinke uitdaging.

Werk

Aan het einde van de bouwteamfase vindt de prijsvorming en gunning plaats. Begin 2023 gaan de werkzaamheden van start. Het werk gaat twee jaar in beslag nemen.

Ambities voor het stoom– en elektrisch gemaal.

De gedaanteverwisseling van gemaal Terwolde bestaat uit uitbreiding van het elektrisch gemaal en herbestemming van het voormalige stoomgemaal. Deze laatste heeft geen functie meer. Daarom is er onderzocht op welke manier het voormalig stoomgemaal een plek met toegevoegde waarde voor de omgeving kan worden. Met de inbreng van omwonenden en andere Terwoldenaren werkte Bureau Buiten 2 scenario’s voor de toekomst van het stoomgemaal uit. In het eerste scenario staat de beleving van water centraal, het tweede scenario staat in het teken van de productie van streekproducten. Het elektrisch gemaal, uit 1951, is nog steeds in functie. Om het elektrisch gemaal toekomstbestendig te maken moet het gemaal opgeknapt en uitgebreid worden. De uitbreiding komt aan de zuidkant van het elektrisch gemaal. De nieuwe pomp zit voor het grootste deel onder de grond. Het ontwerp van de zichtbare delen wordt zo gemaakt dat het past in het landschap en bij het monumentale gemaal. Bij beide onderdelen hoort ook de herinrichting van het erf rondom de gemaalgebouwen. Wilt u meer lezen over de plannen voor het elektrisch gemaal, het gemaalerf of over de twee scenario’s voor het stoomgemaal? Ga dan naar www.waterinpoldernijbroek.nl voor meer informatie