De ronde-tafelgesprekken van 12 april 2021


Op 12 april 2021 hebben de leden van de gemeenteraad en fractievertegenwoordigers beeldvormende gesprekken gevoerd. Aan die gesprekken namen inwoners, een wethouder en ambtenaren deel. Onderwerp van het gesprek waren de bijdrage van Voorst aan de energietransitie en het Wmo-vervoer in de gemeente.

rond tafelgesprekken

De Voorster Energie Strategie

De energievoorziening van Nederland moet anders om te voorkomen dat het klimaat drastisch verandert. De Rijksoverheid wil van alle regio’s weten welke bijdrage zij kunnen leveren aan die transitie. Daarom werkt bestuurlijk Nederland overal aan regionale energie strategieën (RES).

Tijdens het ronde-tafelgesprek hebben raadsleden en fractievertegenwoordigers samen met inwoners, ambtenaar en de wethouder de suggesties van het college besproken. Het ronde-tafelgesprek is terug te zien en te horen via deze link


Onderzoek naar grootgebruikers vraagafhankelijk vervoer

Wie het openbaar vervoer niet kan gebruiken, kan bij de gemeente vragen om een vervoersvoorziening. Dat is een van de voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Naar aanleiding van een motie hebben burgemeester en wethouders bekeken of er groot-verbruikers zijn van dat vervoer en  of er reden is om daar iets aan te doen.

Het college heeft met het onderzoek twee vragen beantwoord: ‘Is een maximering van het aantal kilometers redelijk?’ en ‘Zijn er andere mogelijkheden om op de kosten van het WMO-vervoer te besparen?’.

Voor dit onderwerp hadden zich geen inwoners, bedrijven of instellingen gemeld. Daarom namen alleen raadsleden, fractievertegenwoordigers, de wethouder en een ambtenaar deel aan het gesprek. Ook dit ronde-tafelgesprek is terug te zien en te horen via deze link.