De volgende stap in de Voorster Energie Strategie (VES)


Het was even stil rondom de Voorster Energie Strategie. Maar dat betekent niet dat we stil hebben gezeten.

VES

We waren achter de schermen druk bezig met het voorbereiden van een nieuwe ronde participatiemomenten. Want: we hebben uw inspraak weer hard nodig.

Hoe zat het ook alweer?

Vanuit de Rijksoverheid hebben alle regio’s de opdracht gekregen een plan te maken om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. In dit plan staat hoeveel energie er per regio kan worden opgewekt. Een regio is in dit geval niet alleen een verzameling gemeentes. Ook de provincie, het waterschap en de netbeheerder sluiten aan. Samen hebben zij een eerste concept van de Regionale Energie Strategie gemaakt. Hierin staat hoeveel energie zij denken op te kunnen wekken. Dit heet het bod. Het is nu aan ons om weer te kijken wat we lokaal kunnen doen. Lokaal is namelijk leidend.

Wat wordt er gevraagd?

Zoals gezegd, lokaal is leidend. Daarom kijken we graag samen met u naar hoe we energie kunnen besparen en energie kunnen opwekken. Uit eerdere gespreksrondes werd duidelijk dat we in Voorst vooral willen inzetten op zonne-energie. Er is geen voorkeur voor windenergie. Deze informatie verwerkten we in de Voorster Energie Strategie. Kijk ook op voorst.nl/ves voor meer informatie. Maar hiermee zijn we er nog niet. Nu kunnen we per dorp kijken naar de opgave die er ligt. Elke dorpskern is anders en biedt andere mogelijkheden. Misschien heeft u zelf wel ideeën hierover. We horen het graag!

Digitale Inloopruimte

Om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken, lanceren we binnenkort de Digitale Inloopruimte. Op deze speciale website kunt u alle informatie vinden die u nodig heeft. U kunt zich er inschrijven voor informatie of inspraakavonden, filmpjes bekijken en vragen stellen. Wij zorgen er dan vervolgens voor dat uw mening en ideeën meegenomen worden naar de overleggen over de Regionale Energie Strategie (RES 1.0).

Hou dus het Voorster Nieuws en onze sociale media in de gaten voor de lancering van de Digitale Inloopruimte en geef uw mening. Zo werken we samen aan een energieneutraal Voorst!