Jan Richard en Rikie Krepel Koninklijk onderscheiden


Ze zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Lintje Krepel

Jan Richard (74 jaar) en Rikie Krepel (64 jaar) uit Klarenbeek kregen de versierselen die bij hun benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau horen uit handen van burgemeester Jos Penninx. Dit gebeurde tijdens de Open Monumentendag op hun eigen landgoed in Klarenbeek.

Jan Richard en Rikie beheren samen sinds 1980 het Landgoed Klarenbeek. Dit landgoed en het dorp Klarenbeek is in 1732 ontstaan door de industrie die daar werd gevestigd door de familie Krepel. Met name sinds 2006 zijn zij intensief bezig met het masterplan voor het landgoed. Jan Richard Krepel was tot zijn pensionering in 2015 directeur van Houtindustrie Krepel B.V. te Klarenbeek en is hoofdsponsor van de lokale voetbalvereniging Sportclub Klarenbeek.

Het Heidepark

In de jaren negentig werden plannen gemaakt voor een oecumenische begraafplaats in Klarenbeek, waarvoor het echtpaar Krepel een stuk grond ter beschikking stelde op het landgoed. In 2006 werd de begraafplaats Het Heidepark gerealiseerd. Toen de plaatselijke Katholieke kerk aan de eredienst werd onttrokken, werd besloten het gebouw te behouden voor de gemeenschap. Jan Richard en Rikie zetten zich in voor de verkoop aan de Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Klarenbeek en de verbouwing tot een multifunctioneel centrum door een grote gift en creatieve ideeĆ«n.

Jan Richard is sinds 2015 voorzitter van de stichting. In 2019 verleende hij met zijn echtgenote zijn medewerking aan de aanleg van een fiets-voetpad van de basisschool op het landgoed naar het multifunctionele centrum.

Masterplan

Daarnaast werkt het echtpaar mee aan de ontwikkeling van het zogenaamde masterplan van de gemeente Voorst en de provincie Gelderland. Het bos en de negen rijksmonumenten op het Landgoed Klarenbeek worden hierbij gerenoveerd om het landgoed een duurzaam karakter te geven en het industriĆ«le erfgoed in stand te houden. Sinds 2006 zijn de zagerij en het landhuis gerestaureerd. Momenteel worden de oranjerie en de tuinmanswoning opgeknapt. Jan Richard neemt ook deel aan het gemeentelijk landgoederenoverleg. In 2016 ontving het echtpaar Krepel de Pieter van Vollenhovenprijs voor het behoud van het erfgoed op en de herbestemming van hun landgoed.

Klarenbeek

Jan Richard en Rikie helpen al jaren om de leefbaarheid van het dorp Klarenbeek te verbeteren door de restauratie van het landgoed en door dit regelmatig open te stellen voor publiek. . "Zij zorgen ervoor dat Klarenbeek nationaal en internationaal op de kaart wordt gezet met het prachtige, cultuurhistorische landschap van Klarenbeek", aldus de voorzitter en secretaris van de Vereniging Klarenbeeks Belang.

Galerie Bij Krepel

In 2004 initieerde Rikie de kunstgalerie Galerie Bij Krepel op het landgoed in de zagerij. Zij wist verschillende bekende kunstenaars uit binnen- en buitenland aan te trekken voor het houden van exposities. In 2013 ontving Rikie een oorkonde van een Franse internationale academie voor haar inzet om Franse kunst tentoon te stellen.

Daarnaast zet Rikie zich sinds 2018, in samenwerking met de gemeente Voorst, in voor de aanleg van een moestuin en voedselbos op het landgoed, waar de lokale basisschool ook bij betrokken wordt. Met dit project wordt het educatieve en sociale karakter van het landgoed verder uitgebreid.

Verbindende factor

Vanaf 2014 is Rikie vrijwilliger bij het project SHARE van de provincie Gelderland. Binnen dit project wordt door binnen- en buitenlandse partijen kennis op het gebied van (roerend) erfgoed en het beheer daarvan gedeeld, zoals kunst, papier, porselein, kleding en schilderijen. Er vinden tevens uitwisselingen van deskundigen plaats. Zij is een verbindende factor en draagt mede zorg voor de inzet van geschoolde vrijwilligers om het erfgoed in stand te houden. Binnen dit project ontwikkelt zij de plannen voor een restauratiecentrum op het Landgoed Klarenbeek voor o.a. meubels en klokken en waar tevens cursussen in restaureren gegeven worden.

Vanaf 2017 is zij penningmeester van de Stichting Cultuurhistorisch Voorst. De stichting houdt zich bezig met het maken van een Erfgoedatlas van het cultureel erfgoed in de gemeente, die gebruikt kan worden in het basisonderwijs en via een app beschikbaar is voor iedereen.

Jan Richard en Rikie kunnen daarom worden gekwalificeerd als 'personen die zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd'.