Definitieve maatregelen Rijksstraatweg in Voorst


Op woensdag 2 maart 2022 was er een inloopbijeenkomst in het dorpshuis in Voorst over aanvullende maatregelen voor de Rijksstraatweg in Voorst. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden wij maatregelen die nodig zijn om de verkeerssituatie in het dorp te verduidelijken en waardoor de politie beter kan optreden tegen snelheidsovertredingen.

De bijeenkomst was goed bezocht en tijdens en na de bijeenkomst ontvingen wij veel reacties. Wij delen graag de definitieve maatregelen voor de Rijksstraatweg in Voorst met u.

Definitieve maatregelen

De verkeerssituatie op de Rijksstraatweg in Voorst willen wij verduidelijken door een aantal aanvullende maatregelen te nemen. Door die maatregelen kan de politie beter handhaven op snelheidsovertredingen. Dat komt de verkeersveiligheid in het dorp ten goede. Tijdens de inloopbijeenkomst van 2 maart 2022 konden inwoners en ondernemers reageren op onze voorstellen. Mede op basis van alle reacties zijn wij gekomen tot de volgende definitieve maatregelen voor de Rijksstraatweg in Voorst:

  • Wij brengen op subtiele wijze parkeervakken aan op het trottoir. Het aantal parkeerplekken en de locaties zijn mede bepaald op basis van de ontvangen reacties;
  • Op de rechte stukken weg brengen wij in totaal zes versmallingen aan. Tussen de Wilhelminaweg en de Kerkstraat twee en tussen de Schoolstraat en de Binnenweg vier;
  • Bij de overgang van 50 km/u naar 30 km/u aan de zuidzijde van het dorp, accentueren wij de overgang naar 30 km/u. Dit doen wij door een dubbele zonestreep aan te brengen op het asfalt en blokhagen aan te brengen in de berm. De blokhagen worden pas aangebracht in het plantseizoen (najaar);
  • Op de fietsstroken aan de zuidzijde van het dorp brengen wij de ontbrekende fietssymbolen aan;
  • Over de fietsopgang bij de zuidelijke rotonde, waar het vrij liggend fietspad over gaat naar de fietsstroken langs de rijbaan, ontvingen wij veel reacties. Wij bekijken of en hoe wij deze situatie veiliger kunnen maken.

Een mooie en veilige dorpsstraat

De aanvullende maatregelen zijn zorgvuldig tot stand gekomen. Naast de politie, is ook de stuurgroep Verder met dorp Voorst betrokken. Tijdens de inloopbijeenkomst konden inwoners en ondernemers reageren op het voorstel met maatregelen. De maatregelen zijn ontworpen met respect voor het oorspronkelijke ontwerp van de Rijksstraatweg in Voorst. Wij ontvangen namelijk veel positieve reacties op de vernieuwde Rijksstraatweg en de nieuwe uitstraling van het dorp. Een mooi, fijn, veilig en bereikbaar dorp is belangrijk voor de toekomst van Voorst.   

Uitvoering werkzaamheden

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de aannemer en de benodigde materialen, streven wij ernaar dat de maatregelen deze zomer worden gerealiseerd.