Digitaal spreekuur over woningbouwlocatie hoek Stationsstraat en Veilingstraat in Twello


In Twello worden de gronden op de hoek van de Stationsstraat en de Veilingstraat herontwikkeld. Het gaat om een plan voor de bouw van 15 appartementen verdeeld over twee gebouwen, met daaronder een parkeergarage. Daarvoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Digitaal spreekuur over woningbouwlocatie

In het bestemmingsplan staan de regels voor het gebruik van de grond en de gebouwen die daarop komen te staan. In deze bestemmingsplanprocedure is er ruimte om uw mening te geven.

Plan ter inzage

Vanaf 2 december 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Stationsstraat -Veilingstraat, Twello’ om de woningbouw op deze locatie mogelijk te maken ter inzage. Ook andere stukken die hiermee verband houden liggen ter inzage. Het gaat om het ontwerpbeeldkwaliteitplan en het ontwerpbesluit geen exploitatieplan vast te stellen.

Bekijk de plannen op ruimtelijkeplannen.nl

Door de corona-uitbraak mogen er niet te veel mensen tegelijk in het gemeentehuis aanwezig zijn. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitplan kunt u op ruimtelijkeplannen.nl bekijken. Als u dat wilt, mailen wij u de verschillende (ontwerp)besluiten. Neem hiervoor contact op met de gemeente Voorst, Marike Jansman-Weghorst: 0571-27 98 56. Neem ook contact op met Marike Jansman-Weghorst als u een afspraak wilt maken om de verschillende stukken in het gemeentehuis te bekijken of om telefonisch vragen te stellen over de plannen.

Inloopavond wordt digitaal (video)spreekuur

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we geen inloopavond organiseren. Wij vinden het belangrijk u persoonlijk te woord te staan bij eventuele vragen over de plannen en/of de procedure. Daarom organiseren wij een digitaal spreekuur. Hierin kunt u gelijktijdig (video)bellen met Marike Jansman-Weghorst en de ontwikkelaar. Zij geven dan toelichting op de plannen en beantwoorden uw vragen. Er zijn twee momenten voor dit (video)spreekuur, dat via MS Teams plaatsvindt:

  • Maandag 20 december         19.00 – 21.00 uur
  • Dinsdag 21 december           14.00 – 16.00 uur

Heeft u interesse voor het (video) spreekuur via MS Teams? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst, Marike Jansman-Weghorst om een afspraak te maken voor één van de bovenstaande data.

Stappen in dit proces

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan, afgelopen jaar, heeft de ontwikkelaar de direct omwonenden op de hoogte gebracht van de eerste plannen, en hen de mogelijkheid gegeven om hierop te reageren. De reacties hebben tot enkele aanpassingen geleid. Ondertussen zijn ook de kaders voor de beoogde beeldkwaliteit (het beeldkwaliteitplan) uitgewerkt; hierin ziet u hoe de twee appartementengebouwen er straks uit komen te zien. Voor het uiteindelijke plan is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 december 2021 6 weken ter inzage. Iedereen kan tijdens de inzagetermijn tot 12 januari 2022 op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan (eventueel in gewijzigde vorm) na de zienswijzentermijn vast. Naar verwachting vindt dat in maart 2022 plaats. Na de beslissing van de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken is er binnen 6 weken beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er een beroep wordt ingediend doet de Raad van State hier uitspraak over. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State, start daarna de bouw.