Digitale en openbare raadsvergadering Maandag 29 november 2021 vanaf 19:30 uur


Op 29 november gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. Vanwege corona voeren de raadsleden dat debat tijdens een digitale openbare raadsvergadering. De digitale raadsvergadering begint om 19:30 uur. Op de agenda staan drie inhoudelijke onderwerpen. Deze raadsvergadering is een vervolg op het ronde-tafelgesprek van 15 november 2021

digitale openbare raadsvergadering

Gasten op afstand

Gasten zijn altijd welkom bij een raadsvergadering. Bijeenkomsten van democratische organen horen in principe openbaar te zijn. Vanwege corona is fysiek vergaderen helaas niet mogelijk. Gasten kunnen het debat en de beraadslaging thuis digitaal volgen. Dat kan door te klikken op deze link.  Vervolgens klikt u op de knop “Live”. Ook de burgemeester, de raadsleden en de griffier nemen digitaal deel aan de raadsvergadering.

Actuele agenda

Op de agenda staan drie inhoudelijk te bespreken onderwerpen. De actuele conceptagenda kunt u inzien via deze link.  Daar vindt u ook de achterliggende informatie.De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda definitief vast. De gemeenteraad kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de te bespreken onderwerpen. De raad kan eventueel de volgorde van behandeling veranderen.

Onderwerpen

  • Transitievisie Warmte
  • Lening coöperatie Polder Nijbroek voor aankoop grond zonneveld
  • Stimuleren gescheiden afvalinzameling door middelbare scholen en maatschappelijke organisatie

Opvattingen

Na de ronde-tafelgesprekken op 15 november zullen de fracties op 29 november laten weten wat ze vinden van de voorstellen. Op 29 november zal blijken of de fracties mogelijkheden voor verbetering zien en of ze dingen anders willen.

De meerderheid van de gemeenteraad kan met een amendement een wijziging aanbrengen in het voorstel van burgemeester en wethouders. Met een motie kan de meerderheid van de raadsleden duidelijk maken op welke manier het college dingen hoort te doen of dat er iets anders moet gebeuren.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bieden de ronde-tafelgesprek­ken juist wel ruimte. De gemeenteraad houdt als regel twee weken voor een raadsvergadering ronde-tafelgesprekken.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad van Voorst vindt u in het raadsinformatiesysteem. Met een e-mailservice kan de griffie u attenderen op agenda’s van de komende rond-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Het kan zijn dat u daar gebruik van wilt maken. In dat geval stuurt u een verzoek aan raad@voorst.nl
Vragen of suggesties? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387