Digitale openbare raadsvergadering maandag 12 juli vanaf 19.30 uur


Deze digitale raadsvergadering kunt u live in beeld en geluid volgen.

raadsfoto

Wilt u de raadsvergadering streamen? Klik dan op deze link. Op 12 juli verschijnt op deze webpagina de knop “live”. Met een druk op de knop kunt u de raadvergadering volgen. De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld. Via dezelfde link ziet u de agenda en vergaderstukken van maandag 12 juli 2021.

Op de agenda van de raadsvergadering van 12 juli staan de volgende onderwerpen:

 • Vaststellen van het bestemmingsplan Zeedijk 23 in Nijbroek [besluit]
 • Het bestemmingplan IJsbaanweg in Twello vaststellen [besluit]
 • Vaststellen van de eerste wijziging van de Legesverordening Voorst 2021 [besluit]
 • Het controleprotocol en het normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 vaststellen [besluit]
 • De Jaarstukken 2020 vaststellen en instemmen met de bestemming van het resultaat [besluit]
 • Vaststellen van het bestemmingsplan De Vier Erven in Twello [finaal debat]
 • De openbare ruimte tussen gemeentehuis en de school De Wingerd [finaal debat]
 • Brieven over schade door de aanleg van een ijskelder in het gemeentehuis [finaal debat]
 • De gevolgen van een Luchthavenbesluit op het Ontwikkelplan Luchthaven Teuge [finaal debat]
 • Beantwoording van de schriftelijke vragen van Fractie Suelmann over een drive-thru bruiloft [finaal debat]
 • Nieuwe generieke achtervangovereenkomst gemeente Voorst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw [voorhangprocedure]
 • Het lidmaatschap van Tribuut Belastingsamenwerking van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen [voorhangprocedure]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. De raadsleden kunnen dan nog wijzigingen aanbrengen in de te bespreken onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd. De raad neemt ook besluiten over onderwerpen die besluitrijp zijn.

 

Geen inspreekmogelijkheid  

Tijdens de raadsvergadering is er geen mogelijkheid om in te spreken. Die mogelijkheid kennen de ronde-tafelgesprek­ken wel. Deze gesprekken worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op deze vergaderingen vindt u in het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Voorst. De raadsvergadering wordt live gestreamd. U kunt meekijken door de link in de vorige zin aan te klikken.
De griffie kan u attenderen op agenda’s van de komende rond-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Het kan zijn dat u daar gebruik van wenst te maken. In dat geval stuurt u een verzoek aan raad@voorst.nl
Vragen of suggesties? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387