Digitale openbare raadsvergadering | Maandag 20 december vanaf 19:30 uur


Op 20 december gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. Vanwege corona voeren de raadsleden dit debat tijdens een digitale openbare raadsvergadering. De digitale raadsvergadering begint om 19:30 uur. Op de agenda staan onder meer twaalf inhoudelijke onderwerpen. Deze raadsvergadering is een vervolg op het ronde-tafelgesprekken van 6 december 2021.

gemeenteraad

Gasten op afstand

Gasten zijn altijd welkom bij een raadsvergadering. Bijeenkomsten van democratische organen horen in principe openbaar te zijn. Vanwege corona is fysiek vergaderen helaas niet mogelijk. Gasten kunnen het debat en de beraadslaging thuis digitaal volgen. Dat kan door op deze link naar de website van de gemeenteraad te klikken. U kunt de livestream volgen door op de knop “Live” te klikken. U kunt daar de stukken bekijken die bij de onderwerpen horen.
Alle deelnemers aan de raadsvergadering doen dat digitaal.

Actuele agenda

Op de agenda staan twaalf inhoudelijke onderwerpen. Tijdens de raadsvergadering van 29 november staakten de stemmen over een motie. Die motie komt nu weer in stemming. De agenda kunt u inzien door via de link naar het raadsinformatiesysteem te gaan. Zo opent u de agenda van die raadsvergadering. De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda definitief vast.

Onderwerpen

 • Bestemmingsplan Veluwsedijk 55,Nijbroek
 • Mutaties fractievertegenwoordigers
 • Bestemmingsplan Wilpsedijk - N790
 • Cleantech Regio Regionale Energie Strategie 1.0
 • Actualisering Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2021
 • Wijziging van zeven verordeningen
  * Algemene Plaatselijke Verordening
  * Verordening onroerende zaakbelastingen Voorst 2022
  * Verordening rioolheffing Voorst 2022
  * Legesverordening Voorst 2022 met tarieventabel
  * Verordening toeristenbelasting Voorst 2022
  * Verordening reinigingsheffingen Voorst 2022
  * Verordening lijkbezorgingsrechten Voorst 2022

Opvattingen

Na de ronde-tafelgesprekken op 6 december zullen de fracties op 20 december laten weten wat ze vinden van de voorstellen. Op 20 december zal blijken of de fracties mogelijkheden voor verbetering zien en of ze dingen anders willen.
De meerderheid van de gemeenteraad kan met een amendement een wijziging aanbrengen in het voorstel van burgemeester en wethouders. Met een motie kan de meerderheid van de raadsleden duidelijk maken op welke manier het college dingen hoort te doen of dat er iets anders moet gebeuren.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bieden de ronde-tafelgesprek­ken juist wel ruimte. De gemeenteraad houdt als regel twee weken voor een raadsvergadering ronde-tafelgesprekken.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad van Voorst vindt u in het raadsinformatiesysteem. Met een e-mailservice kan de griffie u attenderen op agenda’s van de komende rond-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Het kan zijn dat u daar gebruik van wilt maken. In dat geval stuurt u een verzoek aan raad@voorst.nl
Vragen of suggesties? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387