Digitale raadsvergadering: maandag 25 januari, 19.30 uur


De raad debatteert over  onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld.

Raad

Deze digitale raadsvergadering kunt u hier live volgen (beeld en geluid).
De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld.  Via dezelfde link ziet u de agenda en vergaderstukken van maandag 25 januari.

Agenda

  • Bestemmingsplan Middendijk 33-35, Nijbroek [besluit]
  • Aanvullende ondersteuningsmaatregel voor zwembad De Schaeck [finaal debat]
  • Randweg Twello [finaal debat]
  • Evaluatie en herijking Woonagenda Cleantechregio 2018 – 2023 [finaal debat]
  • Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Voorst 2021 [finaal debat]
  • Uitgangspuntennota 2020 GGD NOG [finaal debat; voorhangprocedure]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid  

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprek­ken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op deze vergaderingen vindt u in het raadsinformatiesysteem
De raadsvergadering wordt live gestreamd. U kunt meekijken via de hiervoor genoemde link.Wilt u per e-mail geattendeerd worden op de agenda’s van de ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen? Stuur dan een verzoek aan raad@voorst.nl
Vragen of suggesties? Neem dan contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387