Digitale openbare raadsvergadering maandag 26 oktober vanaf 10.00 uur


De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld.

Gemeenteraad Voorst

Klik hier om deze digitale raadsvergadering live te volgen (beeld en geluid).
Kilk hier om de agenda en vergaderstukken te zien van maandag 26 oktober.

Onder andere wordt de begroting 2021 – 2024 besproken. Ook spreken de fractievoorzitters hun politieke en financiële beschouwing op het begrotingsjaar 2021 uit. Daarom begint de raadsvergadering om 10.00 uur ’s ochtends. De raad neemt besluiten over de begroting in de raadsvergadering van 9 november 2020.

Agenda

 • Bestemmingsplan Rijksstraatweg 182, Voorst [besluit]
 • Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 28 september 2020 [besluit]
 • Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 12 oktober 2020 [besluit]
 • Bestuursrapportage 2020 [finaal debat en besluit]
 • Prioriteitennota 2021 – 2024 [verkennend debat]
 • Meerjarenprogrammabegroting [verkennend debat]
 • Kadernota Sociaal Domein 2020 – 2024 [finaal debat]
 • Kadernota Schuldhulpverlening 2020 – 2023 [finaal debat]
 • Invoeren Voorster jeugdlintje [finaal debat]
 • Regionaal risicoprofiel 2021 – 2024 en regionaal beleidsplan 2021 – 2024 VNOG [finaal debat; voorhangprocedure]
 • Nota Grondbeleid 2020 [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprek­ken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op deze vergaderingen vindt u in het raadsinformatiesysteem
De raadsvergadering wordt live gestreamd. U kunt meekijken via het raadsinformatiesysteem

Wilt u per e-mail geattendeerd worden op de agenda’s van de ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen? Stuur dan een verzoek aan raad@voorst.nl
Vragen of suggesties? Neem dan contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387