Digitale openbare raadsvergadering maandag 29 maart vanaf 19.30 uur


Op maandag 29 maart vanaf 19.30 uur kunt u de raadsvergadering digitaal volgen. De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld. Via onderstaande link ziet u de agenda en vergaderstukken van maandag 29 maart.

gemeenteraad

Deze digitale raadsvergadering kunt u live volgen (beeld en geluid) via deze link.

 

Agenda

 • Bommenregeling 2020 [besluit]
 • Bestemmingsplan Zonnenbergstraat 47, Wilp [besluit]
 • Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven [besluit]
 • Mutaties fractievertegenwoordigers [besluit]
 • Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 15 maart 2021 [besluit]
 • Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger van raadslid R.R.S. Bosch en toelating in de raad [besluit]
 • Beëdiging van de opvolger van raadslid R.R.S. Bosch
 • Afscheid van de heer R.R.S. Bosch als raadslid
 • Startnotitie Transitievisie Warmte [finaal debat]
 • Beschermd Thuis 2022 – 2030 [finaal debat]
 • 1e Wijziging van de Financiële verordening gemeente Voorst 2017 [finaal debat]
 • Evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen [finaal debat]
   

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

 

Geen inspreekmogelijkheid  

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprek­ken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

 

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op deze vergaderingen vindt u in het raadsinformatiesysteem
De raadsvergadering wordt live gestreamd. U kunt meekijken via deze link.
Wilt u per e-mail geattendeerd worden op de agenda’s van de ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen? Stuur dan een verzoek aan raad@voorst.nl
Vragen of suggesties? Neem dan contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387

 

Aanbieding petitie
maandag 29 maart 19.15 uur

Voorafgaand aan de raadsvergadering biedt Vereniging Door Weer en Wind een petitie aan de voorzitter van de gemeenteraad aan. De Vereniging vindt dat de gemeente Voorst direct moet stoppen met het aanmerken van windzoekgebied 4 (natuurgebied langs de IJssel bij Voorst, Gietelo en Bussloo) als kansrijk gebied voor het plaatsen van 20 windmolens.
U kunt de aanbieding live meekijken (en terugkijken) via https://voorst.raadsinformatie.nl Vervolgens klikt u op de knop “live”.