Digitale openbare raadsvergadering | Maandag 31 januari 2022 vanaf 19:30 uur


Op 31 januari gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. Vanwege corona voeren de raadsleden dat debat tijdens een digitale openbare raadsvergadering. De digitale raadsvergadering begint om 19:30 uur. Deze raadsvergadering is een vervolg op het ronde-tafelgesprek van 24 januari 2022. De onderwerpen die tijdens de ronde-tafelgespekken van 25 januari zijn besproken worden in de raadsvergadering van 7 februari behandeld. Over de agenda van 7 februari volgt volgende week meer informatie.

gemeenteraad

Gasten op afstand

Raadsvergaderingen zijn altijd openbaar. Gasten kunnen het debat en de beraadslaging thuis digitaal volgen. Dat kan via de website van de gemeenteraad. Klik op deze link om de livestream te volgen.

Actuele agenda

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda definitief vast. De gemeenteraad kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de te bespreken onderwerpen. De raad kan eventueel de volgorde van behandeling veranderen.
De actuele conceptagenda kunt u inzien door op deze link te klikken. Daar vindt u ook de achterliggende informatie.

Onderwerpen 31 januari

  • Bestemmingsplan Verbreding A1 (hamerstuk)
  • Mutaties fractievertegenwoordigers (hamerstuk)
  • Bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello (verkennend debat

Opvattingen

Na het ronde-tafelgesprek van 24 januari zullen de fracties op 31 januari laten weten wat ze vinden van de voorstellen. Op 31 januari bespreken de raadsleden het bestemmingsplan ‘Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello verkennend. De raad neemt op 7 februari een besluit over dat voorstel.

De meerderheid van de gemeenteraad kan bij een volgende raadsvergadering met een amendement een wijziging aanbrengen in het voorstel van burgemeester en wethouders. Met een motie kan de meerderheid van de raadsleden duidelijk maken op welke manier het college dingen hoort te doen of dat er iets anders moet gebeuren.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bieden de ronde-tafelgesprek­ken juist wel ruimte. De gemeenteraad houdt als regel twee weken voor een raadsvergadering ronde-tafelgesprekken.

Installatie burgemeester

Op donderdag 10 februari 2022 zal Commissaris van de Koning John Berends tijdens een buitengewone raadsvergadering Paula Jorritsma – Verkade installeren als burgemeester van de gemeente Voorst. U kunt de installatie volgen via de website van de gemeenteraad door op deze link te klikken. De buitengewone raadsvergadering begint om 19:30 uur.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad van Voorst vindt u in het raadsinformatiesysteem. Met een e-mailservice kan de griffie u attenderen op agenda’s van de komende rond-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Het kan zijn dat u daar gebruik van wilt maken. In dat geval stuurt u een verzoek aan raad@voorst.nl
Vragen of suggesties? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387